เด็กไทยน่าห่วงเผย ป.4 นักสูบหน้าใหม่

สสส.วอนครู-อาจารย์เลิกบุหรี่ แบบอย่างที่ดีแก่เด็ก

 เด็กไทยน่าห่วงเผย ป.4 นักสูบหน้าใหม่

          ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์การสูบบุหรี่ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิผู้ไม่สูบบุหรี่ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ ที่พบว่าขณะนี้เด็ก ป.4 ก็เริ่มที่จะทดลอง สูบบุหรี่แล้ว และที่กำลังเป็นที่นิยม คือ การแข่งขันการพ่นควันบุหรี่เป็นรูปวงกลม และรูปทรงต่างๆ ซึ่งจะเป็นการนำเข้าสู่การเป็นผู้ติดการสูบบุหรี่ในที่สุด ดังนั้นที่ประชุมจึงขอให้องค์กรเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ให้ความสำคัญกับปัญหานี้อย่างจริงจังด้วย

 

          ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ ศธ.ต้อง เฝ้าระวังและป้องกันปัญหานี้อย่างจริงจัง แต่ก็ต้องยอมรับว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานไม่น้อย เช่น โรงเรียนประถมศึกษาไม่มีครูสุขศึกษาที่จะมาดูแลปัญหานี้โดยตรง เพราะครูผู้สอนต้องรับภาระในการสอนแทบทุกวิชา ขณะที่งบฯ ที่โรงเรียนได้รับก็อยู่ในรูปแบบของค่าใช้จ่ายรายหัว ซึ่งถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่มากก็จะได้รับงบฯ ค่อนข้างจำกัด โดยงบฯ ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในด้านวิชาการ จะเหลือมาส่งเสริมด้านสุขภาพน้อยมาก เป็นต้น

 

          ดร.จรวยพร กล่าวว่า ศธ.มีงบฯ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ค่อนข้างจำกัด ประกอบกับปีที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพ การศึกษาและเรื่องคุณธรรม จึงทำให้การส่งเสริมเรื่องสุขภาพถูกลด ความสำคัญลงไปบ้าง อย่างไรก็ตาม ศธ.ก็พยายามขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อยู่ และแต่ละปีจะมีการสำรวจจำนวนผู้สูบบุหรี่ 2 ครั้ง เพื่อดูว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันก็มอบให้โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ รวมทั้งให้สถานศึกษาและสถานที่ราชการในสังกัด ศธ.เป็นสถานที่ที่ปลอดบุหรี่ และมีการขอความร่วมมือให้ครู อาจารย์ละเลิกบุหรี่อย่างจริงจัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update : 14-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code