เด็กหนองบัวลำภูขาดสารไอโอดีน

ไอคิวต่ำ

เด็กหนองบัวลำภูขาดสารไอโอดีน

         นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดที่มีเด็กขาดสารไอโอดีนเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เด็กในจังหวัดหนองบัวลำภูมีไอคิวต่ำ มีผลต่อการเจริญเติบโต เสี่ยงต่อการพิการและปัญญาอ่อน

         ทางจังหวัดมอบนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูสนับสนุนน้ำยาไอโอดีนเข้มข้นผ่านสถานีอนามัยสำหรับผสมในน้ำดื่มให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทุกแห่ง สำหรับประชาชนทุกครัวเรือนสามารถซื้อเกลือไอโอดีนในราคากิโลกรัมละ 10 บาท และน้ำยาไอโอดีนเข้มข้น ราคาขวดละ 10 บาท ได้ที่สถานีอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ โรงพยาบาลทุกแห่ง

         และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งนี้สามารถนำเกลือไอโอดีนไปใช้ในการปรุงอาหาร ส่วนสารไอโอดีนเข้มข้น นำไปผสมน้ำดื่ม ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

 

update : 01-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ