เด็กจำนวนกว่า 50% มีโทรทัศน์ไว้ในครอบครอง

อังกฤษมีการศึกษาที่ค้นพบว่าเด็กจำนวน 57% มีโทรทัศน์ไว้ในครอบครองเป็นของตนเอง โดยตั้งไว้ในห้องนอน และมีจำนวนมากถึง 78%


เด็กจำนวนกว่า 50% มีโทรทัศน์ไว้ในครอบครอง


ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษมีการศึกษาที่ค้นพบว่าเด็กจำนวน 57% มีโทรทัศน์ไว้ในครอบครองเป็นของตนเอง โดยตั้งไว้ในห้องนอน และมีจำนวนมากถึง 78% ในเด็กที่มีอายุมากกว่า 11 ปี ซึ่งประเทศอังกฤษขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องโทรทัศน์มีบทบาทแทรกซึมอยู่ทุกที่ในสังคม อีกประเทศหนึ่งที่มีจำนวนการครอบครองโทรทัศน์ไม่แพ้กันเห็นจะเป็นประเทศไอร์แลนด์ ดูได้จากตัวเลขการสำรวจการเป็นเจ้าของโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้นจากในปี 1987 ซึ่งมีจำนวน 61.2% เป็น  96.2% ในปี 2000


ยังมีงานวิจัยเปิดเผยอีกว่าจำนวนเวลาที่เด็กใช้ในการดูโทรทัศน์นั้นอยู่ในระดับสูงทีเดียว ในปี 2000-2002 มีการคิดค่าเฉลี่ยระดับชาติในจำนวนเด็กอายุ 4-14 ปี ที่รับชมรายการโทรทัศน์ ปรากฏว่าอยู่ที่ระดับซึ่งน่าตกใจ คือ ประมาณ 161 นาที หรือคิดเป็น 2.5 ชั่วโมง ซึ่งอัตราการดูโทรทัศน์ของเด็กจะขึ้นลงตามฤดูกาลที่เด็กๆ ดูโทรทัศน์ โดยจะมากในช่วงฤดูหนาวและน้อยในช่วงฤดูร้อน ที่เราต้องใส่ใจเรื่องของจำนวนเวลาที่ดู เป็นเพราะโทรทัศน์เป็นสื่อที่รับชมได้ง่าย ไม่ว่าจะในห้องนั่งเล่นหรือห้องนอน ซึ่งถ้ายิ่งดูมาก อิทธิพลที่เราได้รับจากโทรทัศน์ก็จะมากตาม


 


 


ที่มา: เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ