เด็กขอของขวัญปีใหม่ผู้ใหญ่เลิกสุรา

61 % เอือมผู้ปกครองดื่มเหล้า

 

เด็กขอของขวัญปีใหม่ผู้ใหญ่เลิกสุรา 

 

          เด็กๆเข้าขอของขวัญปีใหม่นายกฯ ขอผู้ใหญ่ เลิกเหล้าเปิดผลวิจัย เยาวชน 61 % เอือมผู้ปกครองดื่มเหล้า

 

            ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เครือข่ายเด็กและเยาวชนงดเหล้าประมาณ 20 คน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ในโครงการรักลูกเลิกเหล้าครอบครัวอบอุ่น พร้อมกับเชิญชวนให้บรรดาผู้ใหญ่ลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ด้วย ในระหว่างนั้นเด็กๆได้ติดเข็มกลัดรณรงค์และมอบแผ่นเสียงจำลองขนาดใหญ่และร่วมกันร้องเพลงเก็บสุราให้นายกฯฟังซึ่งมีเนื้อหาสะท้อนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้นายกฯอารมณ์ดีก่อนขึ้นประชุมครม.

 

          นางมาลัย มินศรี ผู้แทนจากสคล. กล่าวว่า จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พบว่า ครอบครัวไทยมีสมาชิกในครอบครัวบริโภคสุราหรือของมึนเมามากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.9 ระบุว่า มีสมาชิกในครอบครัวดื่มสุราหรือของมึนเมาเป็นประจำ นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยพบว่าเยาวชนร้อยละ 61.3 รู้สึกในด้านลบต่อการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ปกครอง และร้อย 86.3 คิดว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งไม่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

update:04-01-54

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code