เดิน-วิ่งสวนพฤกษศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน – วิ่งสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  เดิน-วิ่งสวนพฤกษศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

นายประมุข เพ็ญสุต รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า ด้วยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดงานการแข่งขันเดิน-วิ่งสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยเน้นให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน ปลูกฝังทัศนคติให้เยาวชนและประชาชนเกิดความรักและตระหนักที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย

กิจกรรมแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 12 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางสำหรับการแข่งขัน เป็นเส้นทางภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่มีทัศนียภาพสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ สดชื่นของทิวเขาและป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศขุนเขา แมกไม้และสายธารตลอดเส้นทาง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จึงขอเชิญชวนครอบครัว เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-5384-1234 หรือที่ www.qsbg.org

         

เรื่อง: โอภาส มั่นคง
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 

Shares:
QR Code :
QR Code