เดินวิ่งปั่นชมสวน มวลไม้วรรณคดี

มูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการสุขภาพดีในสวน ที่สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 25-26 มิถุนายน 2554  นี้ ภายใต้ชื่องาน “เดิน วิ่ง ปั่น ครอสคันทรีชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี” โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 23

เดินวิ่งปั่นชมสวน มวลไม้วรรณคดี

กิจกรรมประกอบด้วย วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน กิจกรรมค่ายเยาวชน สัมผัสใจในธรรมชาติ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ  และสัตว์ป่า ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน เวลา 06.30 น. เป็นการแข่งขันวิ่งครอสคันทรีระยะทาง 10 กม. เวลา 09.30 น. มีการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ระยะทาง 25 กม. และ 13 กม. รวมทั้งการปลูกต้นไม้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เส้นทางเดิน-วิ่ง และจักรยาน ส่วนใหญ่เป็นพื้นดินที่ทับถมด้วยใบไม้ ผ่านป่าไม้เบญจพรรณที่ร่มรื่น สวยงาม ผ่านเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง สวนรวมพรรณไม้ป่า 80 พรรษา มหาราชินี  ภาคกลาง และสวนสัตว์เปิดสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง  ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยโอโซน ที่จะทำให้นักวิ่งและนักจักรยาน ไม่รู้สึกเหนื่อย

เดินวิ่งปั่นชมสวน มวลไม้วรรณคดี

การแข่งขันวิ่งครอสคันทรี ระยะทาง 10 กม.แบ่งกลุ่มอายุดังนี้ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี 13-15 ปี 16-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึ้นไปหญิง 60-69 ปี ชาย และอายุ 70 ปีขึ้นไปชาย

ส่วนการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรี แบ่งเป็น 2 ระยะทาง  และแบ่งกลุ่มอายุดังนี้ เสือภูเขา a ระยะทาง 25 กม. ชายอายุไม่เกิน 18 ปี  19-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป  ประเภทหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี 19-39 ปี และ 40 ปีขึ้นไป

เดินวิ่งปั่นชมสวน มวลไม้วรรณคดี

เสือภูเขา b ระยะทาง  13 กม. ชายอายุไม่เกิน 15 ปี 16-39 ปี 40-49 ปี และอายุ 50 ปีขึ้นไป  หญิงอายุไม่เกิน 15 ปี 16-34 ปี และอายุ 35 ปีขึ้นไป รางวัลการแข่งขัน อันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ทั้งการวิ่งและจักรยาน โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงเช้าวันแข่งขัน ณ บริเวณงาน สอบถามข้อมูลได้ที่ 08-4674-3311, 08-1880-5612, 08-7096-7264

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code