‘เชียงใหม่’ เมืองปั่นได้ ปั่นดี

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพประกอบจากแฟนเพจเชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี 


‘เชียงใหม่’ เมืองปั่นได้ ปั่นดี thaihealth


'เชียงใหม่' ชูยุทธศาสตร์ 3ส เมืองจักรยาน 'ปั่นได้-ปั่นดี'


นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกภูมิภาคเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดเวทีเสวนา "ร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่สู่เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี" ที่สวนสาธารณะบ้านเด่น ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ว่า เทศบาลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ใช้ยุทธศาสตร์จักรยาน 3ส คือ 1 สวน 1 เส้นทาง 1 สนาม โดยกำหนดเส้นทางจักรยานนำร่อง สวนหลวงล้านนา ร.9-ถนนท่าแพ ถนนราชดำเนิน ถนนนิมมานเหมินท์ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และเส้นทางอนุรักษ์เมืองเก่า จากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปรอบคูเมืองเชียงใหม่ ‘เชียงใหม่’ เมืองปั่นได้ ปั่นดี thaihealthทดลองใช้วันที่ 30 ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 ก่อนประเมินผล เพื่อปรับเส้นทางตามความต้องการผู้ใช้จริง


นายปุ่น เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมีทางเป็นไปได้ หากมีเส้นทางจักรยานที่ใช้ได้จริง และปลอดภัย โดยเฉพาะเขตเมืองเก่า ที่จำกัดความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง หากเกินกว่านี้ เสี่ยงเกิดอันตราย ที่สำคัญต้องสร้างจิตสำนึกลดการใช้รถส่วนตัว มีระบบขนส่งมวลชนเชื่อมโยงทางจักรยาน ระหว่างทางหลักและทางรอง ส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติส่งเสริมการใช้จักรยาน พร้อมบังคับใช้อย่างเคร่งครัด


จากการสำรวจในเขตเมืองเชียงใหม่ พบทุกครัวเรือนมีจักรยาน ช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้น 5-10 เท่า ส่งผลให้ธุรกิจซื้อขายจักรยานและที่เกี่ยวข้องเติบโตแบบก้าวกระโดด จาก 2-3 ราย เป็น 20-30 ราย มูลค่า 10-100 ล้านบาทต่อปี


พ.ต.ท.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาหลักคือความปลอดภัย โดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและหัวค่ำ ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทไม่ระมัดระวัง ไม่เคารพกฎจราจร ไม่มีช่องทางจักรยานชัดเจน เขตเมืองควรมีทางจักรยาน มีกรวย เสาแบ่งเส้นทางตลอดทาง

Shares:
QR Code :
QR Code