เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด ประจำศูนย์กิจการสร้างสุข

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

Integrated Marketing Communications

Sook Enterprise by สสส.

Job Description

Integrated marketing communications combine analytic and communication skills with an excellent understanding of the full range of marketing techniques. He/she must possess solid teamwork skills as he/she may be working with specialists from each of the marketing disciplines. This role will work as analytical thinkers to build customer awareness align on key messages, expand customer personas, develop and implement IMC plans and campaigns, including the IMC component of Go-to-Market plans in alignment with key business priorities, brand, and customer needs. Understand and support the brand vision through careful Execution of the design, messaging, voice and approach of all marketing efforts.

Responsibilities for integrated marketing & communications

 • Strategy and Planning – Sets goals, and budget with integration strategy for a particular solution, audience segment, vertical, or competitive attack plan
 • Drive the insights roadmap by permanently gathering information about the segment, focusing on demographics, needs, pain points, and creating winning value propositions
 • Create smart added-value programs that provide communication impact, engagement, and awareness which return on increasing quantity of membership database and support revenue target
 • Generate the omni-channel communications strategy, ensuring that brand awareness and product ideas are powerfully brought to target consumers across all major brand touch-points
 • Develop and maintain a captivating customer journey through online and offline channels (web, social media, social, etc.), direct sales programs, and in-person (event formats) engaging healthy products and workshops to deliver fully integrated campaigns
 • Work closely with the agency and internal creative partners to ensure that all creative deliverables align with overall brand strategy and creative guidelines
 • Collaborate with Product and Marketing teams to ensure that marketing initiatives consider the holistic customer journey throughout the site and App experience

Skills and Qualifications

 • Bachelor’s degree in Business Administration, Marketing, Finance, Communication Arts, or a related field
 • Minimum 5 years of experience in marketing, strategic planning advertising, content marketing
 • Knowledge and understanding of Integrated Marketing Communications
 • Professional & pleasant attitude, with excellent written, verbal communication and interpersonal skills
 • Strong project management, multitasking, and decision-making skills
 • Metrics-driven marketing mind with an eye for creativity

กำหนดการรับสมัคร 

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 7 – 28 ก.พ. 66 www.thaihealth.or.th/

https://recruit.thaihealth.or.th

JobTopgun

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 มี.ค. 66 www.thaihealth.or.th
สอบสัมภาษณ์และนำเสนอ 9 มี.ค. 66 ห้องประชุม ศูนย์กิจการสร้างสุข ชั้น 34 อาคาร SM TOWER
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 14 มี.ค. 66 www.thaihealth.or.th

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                       ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/

 หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code