เครือข่ายวัยโจ๋ขอนแก่นใช้ศิลปะ ดึงพลังสร้างสรรค์จากเยาวชน

เครือข่ายคนทำงานเยาวชนขอนแก่น รวมพลังเปิดโลกคนอาสา หวังทำงานในทิศทางเดียวกัน โดยให้เยาวชนแสดงออกในทางที่ดีผ่านงานศิลปะ หวังแก้ปัญหาให้เยาวชน

เครือข่ายวัยโจ๋ขอนแก่นใช้ศิลปะ ดึงพลังสร้างสรรค์จากเยาวชน เครือข่ายวัยโจ๋ขอนแก่นใช้ศิลปะ ดึงพลังสร้างสรรค์จากเยาวชน

กลุ่มคนที่ทำงานด้านเยาวชนหลายกลุ่มรวมตัวกันทำงานเปิดพื้นที่ให้เยาวชนทั้งในและนอกระบบได้แสดงออกถึงศักยภาพที่สร้างสรรค์ โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “เปิดโลกจิตอาสา พลังศรัทธาเพื่อเยาวชน” ขึ้นที่อาคารศูนย์เยาวชนและครอบครัวโดยเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีสมาคมไทสิกขาให้การสนับสนุน บนเวทีมีแกนนำเครือข่ายการศึกษาทางเลือกเครือข่ายสุขภาพ ที่ทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนเข้าร่วม มีทั้งบ้านชีวาศิลป์ มอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บ้านแห่งความเมตตา, มูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรักและชมรมเครื่องหนัง จ.ขอนแก่น ร่วมพูดคุย

นายเศกสันต์ วิชัยพลนายเศกสันต์ วิชัยพล ผู้จัดการบ้านชีวาศิลป์ กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมให้คนที่ต้องการทำงานเพื่อสังคมได้มีโอกาสมาพบเจอกัน มีกิจกรรมทำร่วมกันเพื่อผู้ด้อยโอกาสทั้งการเล่านิทาน แสดงละคร และเล่นดนตรี ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีนักศึกษาจากทุกคณะที่สมัครใจเข้ามาช่วยทำงานแล้วกว่า 200 คน

“ส่วนการเปิดอาคารศูนย์เยาวชนและครอบครัวเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีทำให้เครือข่ายคนทำงานเพื่อเด็กและเยาวชน รวมถึงเยาวชนในขอนแก่นได้มีพื้นที่ศูนย์รวมในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รูปธรรมที่เกิดขึ้นในปีนี้อาจจะยังมองเห็นไม่ชัดเจนนัก ในอนาคตน่าจะมีการรวมตัวทำกิจกรรมที่เหนียวแน่นขึ้น” นายเศกสันต์ กล่าว

เครือข่ายวัยโจ๋ขอนแก่นใช้ศิลปะ ดึงพลังสร้างสรรค์จากเยาวชนด้านนายสัมฤทธิ์ ออประเสริฐ ประธานชมรมเครื่องหนังจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบจำนวนมากได้เห็นเยาวชนหลายคนเดินไปในทางที่ผิดจึงทำให้รู้สึกเสียดายที่คนรุ่นใหม่หลายคนต้องเสียอนาคต จึงคิดหาแนวทางในการดึงให้เยาวชนหันมาสนใจทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและครอบครัว จึงใช้งานเครื่องหนังมาเป็นสิ่งที่เชื่อมร้อยให้เยาวชนได้เกิดการรวมตัวกันและฝึกอาชีพ เมื่อมีอาชีพ มีรายได้ ก็จะไม่หันไปหายาเสพติด โดยขณะนี้มีเยาวชนนอกระบบที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การทำเครื่องหนังหลายคน

ส่วนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น น.ส.ชนากานต์ เรืองสุวรรณ ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวว่า ดีใจที่ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญเยาวชนมากขึ้น การได้ทำกิจกรรมจิตอาสาทำให้มีประสบการณ์หลายด้านที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

Shares:
QR Code :
QR Code