เครือข่ายต้านภัยบุหรี่กว่า 650 ชีวิตเดินขบวนต่อต้าน

แสดงจุดยืน เรียกร้องรัฐบาลทำตามสัญญา

เครือข่ายต้านภัยบุหรี่กว่า 650 ชีวิตเดินขบวนต่อต้าน 

         เครือข่ายต้านภัยเอ็กซโปบุหรี่ ระดมตัวแทนกว่า 650 ชีวิต จัดกิจกรรมการประท้วงหน้าสถานที่จัดงาน tabinfo asia 2009 พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายควบคุมยาสูบที่เข้มแข็งต่อไป โดยเฉพราะการปฏิบัติตามมาตรา 5.3 ของกฏหมายโลก

 

         เมื่อวันพุธที่ 11 พ.ย ที่อิมแพค เมืองทองธานี เครือข่ายต้านภัยเอ็กซโปรบุหรี่ thai network against tabinfo asia 2009  ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย เครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการควบคุมยาสำบแห่งอาเซียน (seatca) สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ และเครือข่ายอื่นๆ กว่า 500 องค์กร จำนวนผู้เข้าร่วมงานลงชื่อคัดค้านกว่า 86,238 รายชื่อ กว่า 650 คน รวมเดินรณรงค์ประท้วงการจัดงาน tabinfo asia 2009 วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโปงกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบโดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าให้เข้าถึงเยาวชนได้ง่าย

 

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า การที่บริษัทบุหรี่เข้ามาจัดงานเอ็กซโปรยาสูบครั้งนี้ถือว่าเป็น วิกฤตเป็นอย่างยิ่ง โดยเลือกประเทศไทยมาเป็นแหล่งระดมสมองเพื่อขยายธุรกิจยาสูบ การจัดงานในครั้งนี้เป็นการประสานงานในส่วนของภาคเอกชน โดยที่รัฐบาลของประเทศไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

         เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพ ในเรื่องนี้ทางฝ่ายรัฐบาลจึงไม่สามารถห้ามได้  เราจึงเปลี่ยน วิกฤตให้เป็นโอกาส  การรณรงค์ในวันนี้ได้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งเกิดเครือข่ายต้านภัยเอ็กซโปบุหรี่ขึ้น เพราะทุกฝ่ายต่างต้องการคัดค้านและเปิดโปงกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ รวมทั้งการฝ่าฝืนกฎหมายอุตสาหกรรมยาสูบ ที่สามารถให้แสดงสินค้าได้ภายในงาน ซึ่งผิดกฎหมายตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตรา 8 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบศ.นพ.ประกิต กล่าว

 

ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อว่า เครือข่ายต้านภัยเอ็กซโปบุหรี่จะยื่นหนังสือต่อรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกหน่วยงานของรัฐยึดถือตามแนวปฏิบัติมาตรา 5.3 ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไปแล้ว ที่ว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ร่วมกิกรรมใดๆ กับอุตสาหกรรมยาสูบ ห้ามหน่วยงานของรัฐทุกแขนงรับความช่วยเหลือไม่ว่ารูปแบบใดๆ จากอุตสาหกรรมc]tห้ามหน่วยงานรัฐสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมในโครงการเพื่อสังคมของอุตสาหกรรมยาสูบ

 

         ด้านนพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานเครือข่ายต้านภัยเอ็กซโปบุหรี่ กล่าวว่า ผลกระทบจาก  มหันตภัยอุตสาหกรรมยาสูบทำให้คนทั่วโลกตายเพราะบุหรี่ 5.5 ล้านคน จำนวนนี้เป็นคนในประเทศกำลังพัฒนา 70% การจัดงานเอ็กซโปรยาสูบในประเทศไทย ถือเป็นการรุกรานประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทย แม้จะเป็นจะมีกฎหมายที่เข้มแข็งและเป็นตลาดที่มืดมิดสำหรับบริษัทบุหรี่ เราจะไม่ยอมให้บริษัทบุหรี่รุกเข้ามาปักธงชัยในบ้านเราง่ายๆ

 

 

 

 

 

ข่าวโดย : อภิชัย วรสิทธิ์ขจร team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

update 12-11-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย :  อภิชัย วรสิทธิ์ขจร

 

 

 

 

 

      

Shares:
QR Code :
QR Code