เครือข่ายงดเหล้านครนายก จัดงานวันพ่อปลอดเหล้า

ชาวโคกกรวด ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานวันพ่อแห่งชาติ พร้อมกันนี้ ยังได้รณรงค์ สร้างสังคม ชุมชน ครอบครัวให้ปลอดเหล้าอีกด้วย

เครือข่ายงดเหล้านครนายก จัดงานวันพ่อปลอดเหล้า

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก โดย นายชัยพร ทวีวงษ์ ผู้ประสานงานจังหวัด พร้อมด้วย เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรหมเพชร ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก ร่วมกันจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรหมเพชร

นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำเภอปากพลี และประธานในพิธี กล่าวนำถวายพระพร จุดเทียนชัย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา และได้กล่าวชื่นชมเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า รวมถึงชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด ที่ช่วยกันรณรงค์ สร้างสังคม ชุมชน ครอบครัวให้ปลอดเหล้า

ภายในงาน มีการร่วมลงชื่อรณรงค์งดเหล้า รำถวายพระพร การแสดงของเยาวชน และแจกสื่อรณรงค์งดเหล้า

เรื่อง: ธวัชชัย อินเทพ
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก

Shares:
QR Code :
QR Code