ฮูชี้เหตุตายอันดับต้น ล้วนแล้วแต่มาจาก โรคเรื้อรัง

ระบุ โรคหัวใจ อาการลม พบมากที่สุด

ฮูชี้เหตุตายอันดับต้น ล้วนแล้วแต่มาจาก โรคเรื้อรัง 

           แถลงการณ์ขององค์การอนามัยโลกระบุว่าโรคเรื้อรัง อย่างเช่น โรคหัวใจ และอาการลมปัจจุบัน โดยมากสัมพันธ์ กับการใช้ชีวิตแบบตะวันตก ได้กลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตทั่วโลก

 

           สาเหตุการเสียชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงจากโรคติดเชื้อ อย่างวัณโรค การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และมาลาเรีย ซึ่งเป็นฆาตกรคร่าชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ แต่ดั้งเดิมมาสู่โรคไม่ติดต่อจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปี พ.ศ. 2573 รายงานประจำปีขององค์การอนามัยโลกปี 2551 เก็บข้อมูลจากรัฐสมาชิก 193 รัฐ ได้บันทึกระดับอัตราการตายของเด็กและผู้ใหญ่ แบบแผนของโรค และปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย เช่น การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ระบุว่า ประชากรสูงอายุในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต่ำในช่วง 25 ปีข้างหน้า จะมีสัดส่วนความตายจากโรคไม่ติดต่อเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 

           ประมาณปี พ.ศ. 2573 ความตายอันเกิดจากโรคมะเร็ง โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด และอุบัติเหตุทางรถยนต์ จะรวมกันเป็นปริมาณถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของสาเหตุการตายทั้งหมด

 

           มาร์กาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก แสดงความเป็นห่วงต่อการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อว่า โรคเบาหวานและหอบหืดกำลังเพิ่มขึ้นในทุกที่ แม้แต่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำ ก็พบกับจำนวนคนอ้วนลงพุงอย่างน่าตกใจ โดยเฉพาะในเขตเมือง และบ่อยครั้งเริ่มต้นกันตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

update 23-05-51

Shares:
QR Code :
QR Code