“อ.สง่า” ชี้ สสส.สร้างสุขภาวะคนไทยให้ดีขึ้น

พร้อมแนะปีที่ 10 ต้องถมจุดอ่อนให้เต็ม

 

“อ.สง่า” ชี้ สสส.สร้างสุขภาวะคนไทยให้ดีขึ้น

 

         นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย กล่าวในโอกาสครบรอบ 9 ปี สสส.ว่า หากเปรียบ 9 ปีของ สสส.เป็นเด็ก ก็เป็นเด็กที่กำลังจะวิ่งได้เก่งแล้ว หลังจากเตาะแตะมายาวนาน ดังนั้นครบ 9 ปี สสส.ขออวยพรให้ภารกิจ สสส.ที่ตั้งมั่นไว้เดินหน้าได้อย่างฉลุย นำไปสู่ดวงดาวแห่งความสำเร็จที่ทุกคนได้คาดหวังไว้กับ สสส.ในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา สสส.ได้สร้างสุขให้กับแผ่นดินนี้อย่างมากมาย อีกทั้งยังได้คิดค้นนวัตกรรมทางด้านสุขภาวะของประเทศไทย จนสามารถเป็นโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาวะของคนทั้งประเทศและของโลกด้วย สสส.ได้ทำให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจ ในการที่ทำให้คนไทยนั้นมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

 

         “ผลงานโดดเด่นที่ชัดเจนสุด คือเมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศ เราจะเห็นการเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ผมยกตัวอย่างเช่น เวลาลงสนามบินในประเทศอื่น เราจะต้องเอามือปิดจมูก ถ้าเราเหม็นควันบุหรี่มาก แต่มาอยู่ประเทศไทยเราสามารถหายใจได้อย่างโล่งคอ เข้าไปในร้านอาหาร สถานที่อาคารเราจะไม่เห็นใครสูบบุหรี่ ตรงนี้เป็นผลงานของ สสส.ที่สร้างภาวะอากาศให้คนไทยอยู่อย่างมีความสุข รอบ 9 ปีที่ผ่านมานั้น เราเริ่มตระหนักแล้วว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ทำลายสังคมไทย เรากำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง สสส.ยังได้นำเอางานที่เป็นสุขภาวะที่เป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ ดึงมันขึ้นมา ให้เป็นงานที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาวะทางกายใจ สังคม สสส.ได้แปลงสิ่งเหล่านี้ออกมาสู่การปฏิบัติได้อย่างงดงาม เราภูมิใจในการทำงานร่วมกับ สสส.” นายสง่ากล่าว

 

         นายสง่า กล่าวอีกว่า สำหรับปีที่ 10 อยากให้ สสส.มุ่งมั่นสร้างความเข้าใจให้คนไทยเห็นว่า สสส.กำลังทำอะไรกันอยู่ ณ วันนี้ต้องยอมรับว่าการทำงานของ สสส.หลายครั้งทำให้คนกลุ่มหนึ่งมองไม่เห็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นเท่าที่ควร เพราะอาจมีจุดอ่อนบางจุดที่ สสส.จะต้องมองหาให้เจอ และถมให้เต็ม

 

 

 

 

ที่มา : สุนันทา สุขสุมิตร Team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

 

Update : 03-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code