อ.สคล.บึงโขงหลง ติดตามให้กำลังใจ ‘คนหัวใจหิน’

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


อ.สคล.บึงโขงหลง ติดตามให้กำลังใจ 'คนหัวใจหิน'  thaihealth


อ.สคล.บึงโขงหลง ติดตามให้กำลังใจ “คนหัวใจหิน” พบจิตใจยังเข้มแข็ง คาดว่าส่วนใหญ่จะสามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา เพราะต้องการทำความดีเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9


ตามที่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดบึงกาฬ (สคล.) โดย นางกานดาพร ไชยปากดี ผู้ประสานงานฯ ได้สำรวจคนหัวใจเพชรเลิกดื่มเหล้าตลอดชีวิต แล้วจัดตั้งเป็นชมรม อาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (อ.สคล.) บึงโขงหลง ทำหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลการดื่มในชุมชน และรณรงค์งดเหล้าช่วงเข้าพรรษา มาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลการสำรวจในหมู่บ้านสระแก้ว อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ จำนวน 50 หลังคาเรือน กลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 15 – 59 ปี จำนวน 85 คน พบว่ามีการดื่ม จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.12 และลงชื่องดเหล้าครบพรรษาทั้งหมด ถือว่าเป็นคนหัวใจหินทั้ง 12 คน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ


ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม 2560 อาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้าบึงโขงหลง (อ.สคล.) และ แกนนำประชาคมงดเหล้าฯหนองคาย ได้ออกปฏิบัติงานติดตามให้กำลังใจและตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่คนหัวใจหินที่งดเหล้าเข้าพรรษาผ่านไปเป็นเวลา 1 เดือน นายศัตรูพ่าย คชราช แกนนำประชาคมงดเหล้าจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า คนหัวใจหินทั้ง 12 คน สามารถงดดื่มได้ตลอดเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ทุกคนยังมีกำลังใจที่เข้มแข็ง โดยให้เหตุผลว่าต้องการงดเหล้าให้ครบ 3 เดือน เป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่จะสามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา ซึ่ง อ.สคล.บึงโขงหลง จะออกติดตามให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง และหากคนหัวใจหิน ที่สามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดบึงกาฬ จะจัดเวทีเชิดชูเกียรติให้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นี้ นายศัตรูพ่ายกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code