อุบัติเหตุ-หัวใจ คร่าชีวิตอันดับ 1 รัฐแบกภาระค่ารักษา 9 หมื่น ล.

ปลัด สธ.เผย อุบัติเหตุ-โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย ทำรัฐต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลถึง 90,000 ล้านบาท

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สธ.นำคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 64 (the sixty-fourth world health assembly : wha) ระหว่างวันที่ 16-24 พ.ค.ที่ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดโดยองค์การอนามัยโลก โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจาก 193 ประเทศเข้าประชุมกว่า 2,000 คน เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ในหัวข้อหลักของการประชุมปีนี้ คือ การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นพ.ไพจิตร์ กล่าวในเวทีสาธารณสุขระดับโลกว่า ไทยได้ให้ความสำคัญกับโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ เบาหวาน ความดัน มะเร็ง อัมพาต และ โรคหัวใจ เป็นอย่างมากเนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนถึงร้อยละ 40 โดยเฉพาะอุบัติเหตุและโรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับ1 นอกจากนี้ยังเป็นภาระค่ารักษาพยาบาลถึง 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปีหรือ 90,000 ล้านบาท

ดังนั้น รัฐบาลไทยโดยคณะรัฐมนตรี จึงได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ที่ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ทางสังคมอย่างกว้างขวาง ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ให้ลดอาหารรสหวาน มัน เค็ม ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ และเพิ่มการออกกำลังกาย รวมทั้งคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป เพื่อค้นหาโรคความดันหิตสูงและเบาหวาน โดยผ่านกลไกการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในระดับรากหญ้า ช่วยให้แผนการป้องกันโรคไม่ติดต่อประสบความสำเร็จ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code