อุบัติเหตุสูงเพราะพฤติกรรมคน

เร่งบังคับใช้ กม. ควบคุม

 

 อุบัติเหตุสูงเพราะพฤติกรรมคน

          น.พ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรของจังหวัดภูเก็ตในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ว่า เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวปีละประมาณ 5 ล้านคน และมีประชากรตามทะเบียนราษฎรอีกจำนวนประมาณ 300,000 คน และประชากรแฝงอีกประมาณ 300,000 คน

 

          ในขณะที่มียานพาหนะที่ลงทะเบียนไว้ทุกประเภทจำนวนประมาณกว่า 300,000 คัน ซึ่งเทียบตามทะเบียนกับจำนวนประชากรพบว่ามีอัตรา 1 คันต่อ 1 คน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้จังหวัดภูเก็ตมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ มาเป็นเวลาประมาณ 10 – 20 ปี

 

          “ที่ผ่านมาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้พยายามร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในส่วนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดหาข้อมูลมาพิจารณาจุดเสี่ยง ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น สามแยกลักกงษี สี่แยกไทนาน – เซ็นทรัล สี่แยกโลตัส เป็นต้น สามารถแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่ง

 

          โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของสภาพถนน สัญญาณไฟจราจร หรือป้ายสัญญาณต่างๆ แต่ที่เป็นปัญหาค่อนข้างมาก คือ พฤติกรรมของผู้ขับขี่ สำหรับการดำเนินการในปีต่อไปจะเน้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น”

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update 19-03-52

 

Shares:
QR Code :
QR Code