อุดรธานีระดมท้องถิ่น ทำ MOU.จัดพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์

ที่ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา อ.เมืองอุดรธานี นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (mou.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 10 จังหวัด โดยมี นายสาโรช แสงอรุณ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นตัวแทนกระทรวงมหาดไทย และ พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม จเรตำรวจแห่งชาติ ร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีการมอบป้าย สถานที่ราชการปลอด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อนำเอาไปติดตามสถานที่ราชการทั่วไป

อุดรธานีระดมท้องถิ่น ทำ mou.จัดพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงปัญหาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า จากผลการสำรวจครัวเรือนระดับชาติเมื่อปี 2550 พบว่ามีคนไทยทั่วประเทศอายุระหว่าง 12-65 ปี และมีจำนวน 13.23 ล้านคน หรือร้อยละ 28.4 ดื่มสุรา โดยเฉลี่ยผู้ชายดื่ม 32.80 กรัมต่อวัน ผู้หญิงดื่ม 11.02 กรัมต่อวัน ซึ่งจากตรงนี้เองทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในสังคมมากมาย 

ดังนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาอย่างต่อเนื่อง และจัดการให้มีการลงนามบันทึก ความร่วมมือกับหน่วยงาน อปท. และมหาดไทยในครั้งนี้ ถือว่าเป็นระยะที่ 3 เพื่อให้มีการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่ประกาศใช้มาแล้วให้ได้ผลเป็นรูปธรรม และจริงจังมากยิ่งขึ้น

อุดรธานีระดมท้องถิ่น ทำ mou.จัดพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์

ทั้งนี้ในปัจจุบันนี้ ยังมีสถานผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วๆไป ยังมีการละเมิดกฎหมายดังกล่าวอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังไม่ทราบข้อของกฎหมาย หรือคิดว่ายังไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง หรือใช้บังคับเฉพาะในบางพื้นที่

ตามโครงการดังกล่าว จะมีการจัดการลงนามกับหน่วยงาน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ คือ ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 1-9 และในส่วนกลางที่กรุงเทพฯ ซึ่งในการจัดการลงนามครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 10 จังหวัดได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และจังหวัดอุดรธานี โดยที่ผ่านมาเคยจัดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุบลราชธานี

อุดรธานีระดมท้องถิ่น ทำ mou.จัดพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์

ส่วนเนื้อหาในการลงนาม ในบันทึกครั้งนี้มีสาระสำคัญๆ 3 ประการคือ 1.จัดให้สถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการ ปลอดจากการขาย บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด 2.งดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ในสถานที่ราชการและสวนสาธารณะ 3. จัดให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉพาะในร้าน หรือสถานที่ที่เปิดให้บริการเป็นประจำหรือถาวร และที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ซึ่งหลังจากลงนามเสร็จ ได้มีพิธีมอบป้ายสถานที่ราชการ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับนายก อบจ.ทั้ง 10 จังหวัด เพื่อที่จะนำเอาไปติดเอาไว้ตามสถานที่ราชการในจังหวัดนั้นๆ ต่อไป 

ที่มา: เว็บไซต์เดอะเนชั่น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ