อีสานแชมป์อมควัน ผลาญ 9 แสนบาทต่อวัน

ตั้งเป้า รพ.ขอนแก่น เป็นต้นแบบรณรงค์เลิกบุหรี่

 อีสานแชมป์อมควัน ผลาญ 9 แสนบาทต่อวัน

            มูลนิธิไม่สูบบุหรี่เผยคนอีสานแชมป์สิงห์อมควัน 3.4 ล้านคน ผลาญเงิน 9 แสนบาทต่อวัน

 

            นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติตั้งแต่ปี 2550 ถึงเดือน ก.ค. 2551 พบว่ามีผู้สูบบุหรี่ทั่วประเทศสูงถึง 9.5 ล้านคน คิดเป็น 18.5% ของจำนวนประชากรทั้งหมด มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 3.4 ล้านคน สูญเสียเงินซื้อบุหรี่กว่า 9 แสนบาท คิดเป็น 36% หรือจำนวน 1 ใน 3 ของผู้สูบบุหรี่ทั่วประเทศ

 

            นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดพบว่า คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่สูงถึง 8.5 แสนคน โดยเฉพาะที่ จ.ขอนแก่น มีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 301,091 คน ดังนั้น การรณรงค์เพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ คือเป้าหมายสำคัญในการลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยจะให้โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นต้นแบบในการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

update 17-09-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code