อีก 12 ปีคนสมองเสื่อมพุ่งปีละแสน

หวั่นอีก 12 ปี ผู้ป่วยสมองเสื่อมพุ่งปีละ 1 แสนคน

อีก12ปีคนสมองเสื่อมพุ่งปีละแสน

พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมด โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม หรือสมองถดถอยถึง 10% หรือประมาณ 5-6 แสนคน คาดว่าตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไปจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นปีละกว่า 1 แสนคน

พญ.สิรินทร กล่าวว่า ประเทศไทยยังไม่มีระบบดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่ดีพอ รวมทั้งยังไม่มีวิธีการรักษาโรคที่ชัดเจน ประกอบกับคนไทยยังไม่เข้าใจโรคภาวะสมองเสื่อม และอายที่จะพามาพบแพทย์ เป็นเหตุให้ดูแลผู้ป่วยไม่ถูกวิธี

“ส่วนกลุ่มยา acetylcholinesterase inhibitors สามารถชะลอภาวะสมองเสื่อมได้เฉลี่ย 2 เดือนก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้าสู่สมองเสื่อมรุนแรง จึงไม่บรรจุเข้าสู่บัญชียาหลักเพราะไม่คุ้มค่า” พญ.สิรินทรกล่าว

นายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า จำเป็นต้องมีแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต้องกลับไปดูว่าบุคลากรที่มีอยู่เหมาะสมหรือไม่

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (who) ได้คาดการณ์ว่า ปี 2553 ประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ราว 9.2 หมื่นคน ในจำนวนนี้ประมาณ 4.4 หมื่นคน เป็นผู้ป่วยที่เสมหะพบเชื้อวัณโรค และเสียชีวิตปีละ 1.2 หมื่นคน

ขณะที่รายงานของสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค พบว่า จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาปี 2553 มีผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท จำนวน 6.2 หมื่นคน ในจำนวนนี้เป็นวัณโรคเสมหะพบเชื้อ จำนวน 3.2 หมื่นคน หมายความว่ายังมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งไม่มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอีกประมาณ 3 หมื่นคนทั่วประเทศ

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ