อำเภอละงู จ.สตูล เปิดงาน แข่งขันตกปลาบารา ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 17

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


อำเภอละงู จ.สตูล เปิดงาน แข่งขันตกปลาบารา ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 17  thaihealth


องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล เปิดงาน แข่งขันตกปลาบารา ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 17 มหกรรมอาหารสะอาด ปลอดภัย อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2561


วันนี้ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ชายหาดปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 17 มหกรรมอาหารสะอาด ปลอดภัย อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2561 ณ จุดชมวิวชายหาดปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก


อำเภอละงู จ.สตูล เปิดงาน แข่งขันตกปลาบารา ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 17  thaihealth


นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ จังหวัดสตูล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล และอาหารของดีในพื้นที่ ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และอาหารท้องถิ่นของตำบลปากน้ำ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ทุกภาคส่วนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างถูกต้อง


นายอรุณ เอ็มดู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู กล่าวว่า รูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันตกปลาในท้องทะเลอันดามัน ชิงเงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท ซึ่งจะมีพิธีปล่อยเรือตกปลา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ท่าเรือทัวร์เบ็ดปากบารา ชมปลาที่นักกีฬาตกปลาส่งเข้าแข่งขัน การแสดงนิทรรศการ และการออกร้านของกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลปากน้ำ บูธจำหน่ายอาหาร การแสดงด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


นอกจากนี้สำหรับกิจกรรมมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และชมรมร้านอาหารและแผงลอยอำเภอละงู ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลปากน้ำ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการดำเนินงานและกิจกรรมในงานสุขาภิบาลอาหาร โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการใช้มาตรการควบคุมสถานประกอบการด้านอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภค และได้รับอาหารที่สะอาด รสชาติอร่อย มีคุณภาพดี โดยมีกิจกรรมการโชว์การประกอบอาหาร เมนูหอยตลับผัดน้ำพริกเผา การแข่งขันประกวดทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในระดับเยาวชน และประชาชน พร้อมสินค้าและอาหารราคาพิเศษอีกมากมาย

Shares:
QR Code :
QR Code