‘อาหารปลอดภัย’ เทรนด์คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจาก MGR Online 


'อาหารปลอดภัย' เทรนด์คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ thaihealth


สสส. ร่วมจุดกระแส "อาหารปลอดภัย" เน้นเทรนด์คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมฯ


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการจัดเวทีเสวนา "กินดี กรีนดี" โดย 10 ตัวจริงด้านอาหารปลอดภัย แบ่งปันแนวคิด แรงบันดาลใจ เพื่อกระตุกต่อมทางเลือกของผู้บริโภค โดยมีการรวมตัวของกลุ่มคนในแวดวงอาหารปลอดภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และขับเคลื่อนโครงการโดย นาย ธนบูรณ์ สมบูรณ์ แห่งบริษัท ครีเอทีฟมูฟ จำกัด ผู้ก่อตั้งโครงการ "Greenery" โครงการเครือข่าย ผู้บริโภคอาหารปลอดภัยผ่านสื่อใหม่ที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างความตระหนักต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย


โดยหวังที่จะปรับเปลี่ยนพฎติกรรมผู้บริโภคในเมืองฯ ให้เลือกทาน อย่างปลอดภัย และห่วงใยสุขภาพมากขึ้น ในหลายๆด้านและในระยะยาว (เพื่อหลีกเลี่ยงโรคร้ายฯ ที่มีต้นเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือสารพิษต่างๆ) พันธกิจของโครงการนี้คือ การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอาหารปลอดภัยผ่านการสื่อสารอย่างเข้าใจ ง่ายบนพื้นที่ออนไลน์ที่ทุกคนเข้าถึงสะดวก ซึ่งเราทุกคนควรใส่ใจเลือก "กิน" อาหารที่ดี ปลอดสารพิษ ปรุงอย่างตั้งใจ ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับตัวเรา เพื่อสร้าง "สุขภาพชีวิต" ที่ดีเท่าที่จะทำได้ (ทำให้ชีวิตเรายืนยาวขึ้น) ผ่าน 3 ด้าน คือ 1) การสร้างแรงบันดาลใจผ่านกิจกรรมและเนื้อหาบนเว็บไซต์ 2) การจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมสังคม 3) การสร้างการมีส่วนร่วมสนับสนุนและผลักดันให้สมาชิกฯ เริ่มต้นเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างปลอดภัย


ท้ายนี้ทางผู้จัดงานฯ ขอเชิญชวนผู้บริโภคและทุกภาคส่วน ร่วมกันจุดกระแสออร์แกนิค (เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษฯ) ให้กลายเป็นเทรนด์ที่ คนรุ่นใหม่ (และทุกๆ รุ่น) หันมาใส่ใจร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนโลกใบนี้ของเราทุกคนให้หมุนไปสู่วิถี เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสีเขียวให้แข็งแรงและยั่งยืนเพื่อเราทุกคนบริเวณ ลานพลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ (อยู่ที่ชั้น 1 ระหว่างสยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามเซ็นเตอร์)


ทางผู้จัดงานฯ และผู้สนับสนุนได้จัดให้มีการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายอาหารปลอดภัย จากผู้ผลิตโดยตรงในราคาพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.30 น. และมีการแสดงฟรีคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง "ซุปเปอร์สตาร์แห่งโลกออนไลน์" น้องพีช ปณิชา เมธาวิชิตชัย ในเวลา 16.30 น. และ 19.45 น.จึงขอเรียนเชิญผู้ที่รักสุขภาพฯ และผู้ที่สนใจอาหารปลอดภัยทุกท่านร่วมงานและสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจของโครงการ Greenery ได้ที่ www.greenery.org และ www.facebook.com/greeneryorg

Shares:
QR Code :
QR Code