อาชีวะ หนุน นศ.ผลิตของขวัญรับปีใหม่

หวังฝึกประสบการณ์-สร้างรายได้ ขยายโอกาสการศึกษา

 อาชีวะ หนุน นศ.ผลิตของขวัญรับปีใหม่

             เน้นนำความรู้ ฝึกเป็นนักขาย เตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ ด้านปชช. ได้ประโยชน์เป็น ของขวัญชิ้นคุณภาพ ราคาประหยัด

 

           (22 ธ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการเปิดงาน สัปดาห์ของขวัญ รับวันปีใหม่ 2552 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อของขวัญ ของฝากฝีมือนักศึกษาอาชีวศึกษา สำหรับมอบแก่คนที่รักในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

          นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ของขวัญ รับวันปีใหม่ 2552 ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ครู อาจารย์ และวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้นำผลิตภัณฑ์และผลงานมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการเป็นนักขาย เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ รู้จักวางแผน บริหารจัดการ ประเมินผลงาน และการหารายได้ระหว่างเรียน และที่ยังเป็นการแสดงศักยภาพทางการเรียนการสอนด้านวิชาชีพของแต่ละวิทยาลัยด้วย

 

          ภายในงานมีสินค้าราคาพิเศษมากมาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษา อาทิ อาหาร ขนม เสื้อผ้า ของที่ระลึก ดอกไม้ เซรามิก อัญมณี เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือน ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ otop แถมมีบริการห่อของขวัญ จัดกระเช้า บริการนวดแผนไทยและบริการเสริมสวยด้วยนายเฉลียว กล่าว

 อาชีวะ หนุน นศ.ผลิตของขวัญรับปีใหม่

            นางกรัญญา สามนคร อาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี กล่าวว่า สินค้าเกษตรที่เป็นผลงานของนักศึกษาในวิทยาลัยจะมีต้นไม้ในหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือก แต่ที่นำมาในวันนี้ จะเป็นกระเช้าต้นกล้วยไม้ และกระเช้าต้นหน้าวัว เป็นของขวัญที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เหมาะจะนำไปมอบให้กับคนสำคัญในวันปีใหม่นี้ได้

 

            นักศึกษาที่มาขายสินค้าในวันนี้ เป็นนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครจากวิทยาลัย โดยทางวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครเด็กที่สนใจมีรายได้ระหว่างเรียน มาเข้าร่วมโครงการโดยช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ตั้งแต่ขั้นลงเมล็ด จนกระทั่งต้นไม้เติบโตและสามารถนำออกมาจำหน่ายได้ รายได้จากการขายในครั้งนี้จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของตัวนักศึกษาเอง นางกรัญญา กล่าว

 

ด้านน.ส.อินทิรา เรืองฤทธิ์ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า งานนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่เรียนมาแสดงให้คนทั่วไปได้รู้ถึงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวะ และยังถือว่าเป็นการสร้างรายได้ในระหว่างเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

อาชีวะ หนุน นศ.ผลิตของขวัญรับปีใหม่อาชีวะ หนุน นศ.ผลิตของขวัญรับปีใหม่อาชีวะ หนุน นศ.ผลิตของขวัญรับปีใหม่อาชีวะ หนุน นศ.ผลิตของขวัญรับปีใหม่อาชีวะ หนุน นศ.ผลิตของขวัญรับปีใหม่อาชีวะ หนุน นศ.ผลิตของขวัญรับปีใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 เรื่องโดย : นางสาวกรรณิการ์ เอมแสง team content www.thaihealth.or.th

 

 

update 0901-52

 

Shares:
QR Code :
QR Code