อย.สั่งเก็บถุงมือยางผิดมาตรฐาน

อย.สั่งบริษัทผลิตถุงมือยาง ผิดมาตรฐานเรียกคืนสินค้า พร้อมออกประกาศเตือน หากผู้ใดผลิตเครื่องมือผิดมาตรฐาน โทษจำคุกไม่เกิน  3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท

ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)กล่าวว่า เมื่อราวเดือน พ.ค.2554 ที่ผ่านมา อย.ได้ออกประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์ผิดมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคของบริษัทผู้ผลิตใน จ.ชลบุรี โดย อย.ได้ดำเนินการตามอำนาจในมาตรา 55 (4) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เครื่องมือแพทย์พ.ศ.2531 และสุ่มเก็บตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อตรวจวัดมาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

ในส่วนของถุงมือยางฯ ขณะนี้ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกมาแล้ว พบว่ามีความบกพร่องเรื่องของการรั่วซึมโดย อย.ได้มีคำสั่งให้ผู้ผลิตเรียกเก็บคืนสินค้า และกำหนดให้สถานพยาบาลที่ซื้อผลิตภัณฑ์ถุงมือยางฯของบริษัทตามที่ อย.ประกาศ ได้ส่งคืนสินค้า หรือระงับการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

ภญ.ศรีนวล เครื่องมือแพทย์ที่ อย. พบว่าผิดมาตรฐานมากที่สุด คือ ถุงมือยางฯ ซึ่งตามประกาศของ อย. ระบุถึงโทษสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ผิดมาตรฐาน คือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ 

Shares:
QR Code :
QR Code