อย.ลงดาบบ.เหล้ามั่วฉลาก

นพ.พิพัฒน์ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า จากกรณีที่มีตัวแทนจากศูนย์ประสานงานแผนงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ฯ เดินทางมาร้องเรียนกรณีพบปัญหาการแสดงฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 48 ตัวอย่างให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อนำไปตรวจสอบนั้น หลังรับเรื่องร้องเรียน อย.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในห้างสรรพสินค้า และผู้ค้าปลีกรายใหญ่ พบว่าจากจำนวน 48 ตัวอย่าง พบข้อบกพร่อง 13 ตัวอย่าง จากผู้ผลิตและผู้นำเข้า จำนวน 8 ราย ซึ่ง อย.ได้ดำเนินคดีต่อบริษัทผู้กระทำผิดในข้อหาแสดงฉลากไม่ถูกต้องมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้หากยังพบกระทำผิดซ้ำ อย. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด

“อย.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า และผู้ค้าปลีกรายใหญ่ให้เลือกจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แสดงฉลากที่มีข้อความคำเตือนถูกต้องเท่านั้น รวมทั้งจะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร้านค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง” นพ.พิพัฒน์กล่าว

เลขาธิการ อย.กล่าวด้วยว่าขอให้ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสุราอย่างเคร่งครัด โดยแสดงข้อความคำเตือนบนฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ถูกต้อง ได้แก่ ห้ามจำหน่ายสุราแก่บุคคล ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์, การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงและบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่ควรดื่ม ด้วยตัวอักษรภาษาไทยที่อ่านได้ชัดเจน ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริโภคช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นการแสดงข้อความคำเตือนบนฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศ ขอให้แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการรายวัน

Shares:
QR Code :
QR Code