อย. ชี้ คนไทยแพ้ยา 2 หมื่นราย/ปี

พบกลุ่มยาโรคเกาต์ เสียชีวิตสูงที่สุด

อย. ชี้ คนไทยแพ้ยา 2 หมื่นราย/ปี 

          อย.เฝ้าระวัง ยากลุ่มและวัคซีนกลุ่มใหม่ หลังพบผู้แพ้ยา 25,000 รายต่อปี ตาย 10-20 ราย ส่วนใหญ่เป็นอาการแพ้ทางผิวหนังรุนแรง “สตีเวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม” จากยากลุ่มรักษาโรคเกาต์ นอกจากนี้ ยังพบผู้ใช้ยาไม่พึงประสงค์กว่า 204,417 รายงาน

 

          น.พ.ชาตรี บานชื่น เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า จากการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา อย. โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการเฝ้าระวัง ซึ่งจากการรายงานพบว่า ในแต่ละปีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ยา แพ้ยาเฉลี่ย จำนวน 25,000 รายต่อปี และในจำนวนนี้ถึงขั้นเสียชีวิต 10-20 รายต่อปี เกิดจากการแพ้ยารุนแรง มีอาการไม่พึงประสงค์ในระบบผิวหนังชนิดรุนแรง อาทิเช่น สตีเวนส์-จอห์นสัน ซินโดรม ที่เกิดจากการใช้ยาในกลุ่มรักษาโรคเกาต์ กลุ่มยาซัลฟา เป็นต้น

 

          นอกจากยาในกลุ่มดังกล่าวที่ก่อให้เกิดการแพ้ยาแล้ว ทาง อย.ยังได้เน้นในการเฝ้าระวังการใช้ยาในกลุ่มที่เป็นยาใหม่ๆ และวัคซีน ที่ต้องมีระบบติดตามที่ดี โดยจะดูผลการใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากผลกระทบจากการใช้ยา ในบางกรณีอาจเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง ซึ่งในอดีตเคยมีตัวอย่างการใช้ยาที่ก่อให้เกิดปัญหามากมาย อาทิเช่น การใช้ยาทาลิโดมาด (thalidomide) ที่มีผลทำให้เด็กในครรภ์เกิดความพิการ ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกได้มีการสั่งห้ามใช้ยานี้

 

          ขณะที่ในส่วนการเฝ้าระวังความปลอดภัยการใช้ยาในประเทศไทย กรณีที่เห็นได้ชัด คือ การพบภาวะตับอักเสบจากการใช้ยาจากสมุนไพร (ใบ) ขี้เหล็กชนิดเม็ด ซึ่งทาง อย.ได้รับการรายงานจากแพทย์ จึงนำไปสู่การติดตามเฝ้าระวัง และได้มีการประกาศระงับการผลิตและเรียกคืน

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอรายงานวิชาการ โดย ภก.ญ.วิมล สุวรรณเกศาวงษ์ และน.ส.รัชดา โตอนันต์ จากศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้นำเสนอรายงานการเสียชีวิตจากฐานข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากยาประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2523-2550 พบว่าจากรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทั้งหมด 204,417 รายงาน มีรายงานที่มีผลเป็นการเสียชีวิต 269 รายงาน ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาโดยคณะทำงานประเมินสัญญาอันตรายจากการใช้ยาพบว่า มีรายงานที่ข้อมูลสมเหตุผลและเชื่อถือได้ว่าเสียชีวิตที่มาจากอาการไม่พึงประสงค์ จำนวน 169 ราย คิดเป็นสัดส่วน 8 ต่อ 10,000 รายงาน ในจำนวนนี้เป็นผู้หญิง 74 ราย หรือร้อยละ 43.79 ที่เหลือเป็นผู้ชาย โดยผู้ป่วยมีในทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่ 7-96 ปี

 

          นอกจากนี้ จากการสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เฉพาะปี 2550 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2550 มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทั้งสิ้น 46,353 ราย เป็นการอาการทางผิวหนังมากที่สุด 26,546 ราย รองลงมาเป็นระบบทั่วไปของร่างกาย 5,122 ราย และระบบทางเดินอาหาร 2,337 ราย นอกจากนี้ ยังแยกเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง 3,227 ราย โดยอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ได้รับรายงานมากที่สุด คือ ผื่นผิวหนัง จำนวน 1,560 ครั้ง โดยสาเหตุจากยา ibuprofen diclofenac และ amosycillin มากที่สุด รองมาคือ สตีเวนส์-จอห์นสัน ซินโดรม จำนวน 502 ราย สาเหตุจากยา sulfamethoxazole+trimethorprim, allopurinol และ carbamazepine มากที่สุด

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

update : 03-07-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code