อย.ขู่ฟันร้านสะดวกซื้อขายยาชุด

เตือนขายยาอันตราย-ควบคุมพิเศษ ผิดกฎหมาย

อย.ขู่ฟันร้านสะดวกซื้อขายยาชุด 

            นพ.ชาตรี บานชื่น เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากการที่มีกฎหมายพระราชบัญญัติยา เพื่อควบคุมการกระจายยาอย่างเป็นระบบ เช่นให้มีการจ่ายยาโดยผ่านแพทย์ หรือเภสัชกร และขายยาได้เฉพาะให้ร้านขายยาเท่านั้น ยกเว้นยาประเภทยาสามัญประจำบ้านที่สามารถขายได้ทั่วไป ดังนั้นการขายยาในร้านสะดวกซื้อ และร้านชำ จึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

 

            นพ.ชาตรี กล่าวต่อว่า จากการตรวจร้านขายของชำ ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน พบมีการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต 18 ราย พบการขายยาไม่มีทะเบียนหรือยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียน 15 ราย และพบการขายยาชุด 10 ราย ซึ่งการกระทำผิดดังกล่าวมีบทลงโทษที่รุนแรง ได้แก่โทษของการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

            โทษของการขายยาไม่มีทะเบียน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ โทษของการขายยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท และโทษของการขายยาชุด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ

 

            “แม้จะมีบทลงโทษที่รุนแรง แต่ อย.ก็ยังพบการฝ่าฝืนโดยขายยาชุด ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ ในร้านสะดวกซื้อ และร้านชำ จึงขอเตือนให้ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ และร้านชำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อมิให้ตัวท่านเองต้องรับโทษที่รุนแรง ที่สำคัญ ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนด้วย” เลขาฯ อย.กล่าว

 

            นพ.ชาตรี กล่าวต่อว่า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับยาอย่างปลอดภัยที่สุด ปัจจุบัน อย.ร่วมกับสภาเภสัชกรรมจัดทำโครงการร้านยาคุณภาพ โดยในร้านจะมีการแสดงตนของเภสัชกรที่ชัดเจน ทั้งเครื่องแบบ และรูปภาพแสดงเภสัชกรผู้ให้บริการท่าน ตลอดถึงการจัดการเพื่อความปลอดภัยด้านยาต่างๆ

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

 

 

 

update 08-06-51

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code