อย่าประมาท เดินทางไกลใกล้ สวมหมวกนิรภัยให้ลูกทุกครั้ง

“รักวัวให้ผูก รักลูกให้สวมหมวกกันน็อก” ทุกครั้งที่มีเด็กซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัยให้แก่เด็กทุกครั้ง หากฝ่าฝืนมีความผิด ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กมาตรา 26(2) โทษสูงสุดคือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่าประมาท เดินทางไกลใกล้ สวมหมวกกันน็อกให้ลูกทุกครั้ง

เด็กคือผู้บริสุทธิ์ เขาไม่สามารถปกป้องตนเองจากภัยอันตรายทุกรูปแบบได้ จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องให้การคุ้มครอง เพื่อให้เขาเกิดความปลอดภัยโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น คำถามที่อยากรู้ก็คือ พ่อแม่ผู้ปกครอง 2 กลุ่มนี้ ทำไมถึงมีวิธีคิดที่แตกต่างกัน อะไรคือเหตุผลที่ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองกลุ่มหนึ่ง ขวนขวายหาหมวกกันน็อกใส่ให้บุตรหลานของท่าน แล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่ใส่ใจในการหาหมวกกันน็อกใส่ให้บุตรหลานของท่าน

นพ.แท้จริง ศิริพานิชนพ.แท้จริง ศิริพานิช ประธานชมรมคนห่วงหัว กล่าวว่า เด็กต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในการเดินทางเมื่อจำเป็นต้องโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยการจัดหาหมวกนิรภัยสำหรับเด็กสวมใส่ทุกครั้ง พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กมาตรา 26(2) โทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่าอ้างว่าไม่เป็นไร อย่าอ้างว่าไม่มีเวลา อย่าอ้างว่าไม่ไปใกล้ๆ นิดเดียวเอง เพราะเราเชื่อว่าศีรษะของบุตรหลานของท่านคงไม่แข็งไปกว่าพื้นถนน ใส่หมวกกันน็อกให้ลูกหลานก่อนที่ท่านจะไม่มีโอกาสได้ใส่ให้เขา

ที่มา: มูลนิธิเมาไม่ขับ

Shares:
QR Code :
QR Code