อย่าชะล่าใจ!!เอดส์แพร่กระจายทุกอาชีพ

โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ไม่ป้องกัน

 

อย่าชะล่าใจ!!เอดส์แพร่กระจายทุกอาชีพ

 

 

          เพื่อให้ความรู้และบริการสุขภาพให้กับกลุ่ม “ผู้หญิงบริการทางเพศ” หรือ “พนักงานบริการหญิง” ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์

 

          สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.) จึงจัดโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการบูรณาการและสร้างเครือข่ายการเข้าถึงบริการของพนักงานบริการหญิง

 

          นายมนตรี เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการสมาคม บอกว่า พนักงานบริการหญิงไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อีกทั้งยังพลาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้พนักงานบริการหญิงขาดโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

 

          โครงการนี้ดำเนินการใน 41 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค โดยเน้นให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพพนักงานบริการหญิงจำนวน 145,278 คน โดย 1 ปีในการดำเนินการ พวกเธอหันมาให้ความสนใจและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยลด “ความเสี่ยง”ให้กับผู้หญิงกลุ่มนี้ได้มาก

 

          กระนั้น สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีก็ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเฉพาะพนักงานบริการทางเพศเท่านั้น กลุ่มเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือ กลุ่มชายรักชาย กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มฉีดยาเสพติดเข้ากระแสเลือด

 

          และจากสถิติของศูนย์ข้อมูลระบาดวิทยาสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า อาชีพที่มีผู้ป่วยเอดส์มากที่สุดคือ อาชีพรับจ้าง รองลงมาคือเกษตรกรรม, ว่างงาน,ค้าขาย และแม่บ้าน

 

          นางจันทวิภา อภิสุขผู้อำนวยการเครือข่ายพนักงานบริการด้านเอดส์ หรือ เอ็ม พาวเวอร์ บอกว่า สมัยนี้ไม่ใช่คนที่ทำอาชีพบริการเท่านั้นที่ติดเชื้อเอชไอวี แต่ตอนนี้เจอทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนักศึกษา อาจารย์ พยาบาล แม่บ้าน หรือแม้กระทั่งพระ

 

          “สังคมต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าการแพร่เชื้อไม่เกี่ยวกับอาชีพ แต่เกิดขึ้นได้กับคนทุกอาชีพ เกิดจากคนที่มีพฤติกรรมไม่ป้องกัน การให้ความรู้เรื่องนี้ ให้ความรู้เฉพาะกลุ่มไม่ได้แล้ว แต่ต้องให้ความรู้คนทุกกลุ่มให้มีแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย” นางจันทวิภากล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

update: 07-07-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

Shares:
QR Code :
QR Code