อภ.แนะใช้ยาถูกวิธีรักษา-ป้องกันโรคได้

 

อภ.แนะใช้ยาถูกวิธีรักษา-ป้องกันโรคได้

ปัจจุบันมีผู้ใช้ยามากขึ้น ชี้หากใช้ยาที่ไม่ได้มาตรฐานจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ยา

น.พ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ใช้ยาในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีผู้ใช้ยาในปริมาณมากขึ้น ซึ่งหากผู้ใช้ยาที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานนั้นจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ยา จะทำให้โรคไม่หายเกิดลุกลามมากขึ้น การรักษาไม่ได้ผล เสี่ยงต่อพิษภัยของยามากขึ้น ดังนั้นก่อนที่จะรับยาควรที่จะปรึกษาเภสัชกรทุกครั้งรวมถึงซื้อยาในร้านยาที่มีเภสัชกรประจำร้าน ไม่ซื้อยาจัดชุดที่บรรจุภัณฑ์ไม่มีฉลากแสดงชื่อยา บริษัทผู้ผลิตยา วันหมดอายุยา โดยเฉพาะยาที่มีผู้นำมาเร่ขายตามแผงแหล่งชุมชนต่างๆ

สำหรับวิธีการใช้ยาให้ถูกต้องผู้ใช้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา ทั้งในเรื่องของการใช้ยาที่ถูกต้องใช้ยาถูกโรค ใช้ยาให้ถูกขนาด เมื่อแพทย์สั่งให้ใช้ยาในขนาดต่างๆต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถ้าใช้ยามากเกินขนาดที่แพทย์สั่งอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ใช้ยาให้ถูกวิธี ก่อนใช้ยาทุกชนิดต้องอ่านฉลากดูวิธีการใช้ยาให้ละเอียดชัดเจน ใช้ยาให้ถูกเวลา ยาก่อนอาหาร อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง ยาหลังอาหาร ประมาณ 15-30 นาที และไม่ควรนำยาที่ใช้กับผู้ใหญ่ไปให้เด็กรับประทานเพราะอาจเกิดอันตรายได้ หรือยาที่ผลิตใช้สำหรับเด็กถ้านำมาใช้กับผู้ใหญ่ก็อาจไม่ได้ผลในการรักษา

นอกจากนี้การเก็บรักษายาควรตั้งให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ตั้งตู้ยาในที่ชื้น ควรตั้งอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ควรจัดตู้ยาให้เป็นระเบียบ โดยแยกยาใช้ภายนอก ยาใช้ภายในและเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการหยิบยาผิด

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code