อบรมครู-อาสาสมัคร สร้างสรรค์สื่อเด็กเยาวชน

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 


อบรมครู-อาสาสมัคร สร้างสรรค์สื่อเด็กเยาวชน thaihealth


แผนการอ่านฯ จัดอบรมครูและอาสาสมัคร พํฒนาแนวคิดสร้างสรรค์สื่อสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่


เมื่อไม่นานมานี้ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ โครงการเกาะแห่งการอ่าน โดยกลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ องค์กรสาธารณประโยชน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์และการใช้สื่อให้กับครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะศรีบอยา ณ โรงเรียนบ้านเกาะจำ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ครูและอาสาสมัคร เกิดแนวคิดการพัฒนาสร้างสรรค์สื่อสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้จริง โดยได้รับเกียรติจาก นายพินิจ บุญเลิศ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆความว่า “เกาะนี้เป็นเกาะแห่งการจดจำ อ่านแล้วต้องจด จดแล้วต้องจำ จำแล้วต้องทำ ทำแล้วต้องทำให้ดีที่สุด” ร่วมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด


อบรมครู-อาสาสมัคร สร้างสรรค์สื่อเด็กเยาวชน thaihealth


นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า ในช่วงวันเด็กปี 2560 นี้ เป็นโอกาสที่ดี ในการรวมพลคนรักการอ่าน แผนงานฯได้สนับสนุนการจัดอบรมการใช้สื่อสร้างสรรค์ให้กับครูและอาสาสมัครกว่า 60 คน ในตำบลเกาะศรีบอยา โดยนำสื่อมาใช้ควบคู่กับการส่งเสริมการอ่านผ่านนิทานสร้างสรรค์ที่ทางแผนงานฯ ได้สนับสนุนชุดนิทานให้กับ “แกนนำหัวกะทิ” ที่จะชักชวนเพื่อนๆในโรงเรียนมาทำกิจกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้มอบตู้หนังสือ Book Sharing Thailand ห้องสมุดจิ๋วจุดฝัน มอบให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นจำนวน 10 ตู้ เพื่อขยายพื้นที่การอ่านไปทั่วตำบลเกาะศรีบอยา เป็นพื้นที่ “เกาะแห่งการอ่าน”


อบรมครู-อาสาสมัคร สร้างสรรค์สื่อเด็กเยาวชน thaihealth


กิจกรรมในวันนี้จะมีนิทรรศการนิทานชาวเล นิทรรศการอ่านเพื่อพ่อ กิจกรรมหาดแห่งการอ่านที่จัดอยู่ริมทะเล  โดยแกนนำเยาวชนแต่ละโรงเรียนมานำเสนอ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะจำกับกิจกรรมอ่านริมชายหาด โรงเรียนบ้านคลองเตาะกับกิจกรรมเล่านิทานผ่านละคร โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยาในกิจกรรมพักเที่ยงชวนมาอ่าน กิจกรรมขยะสร้างนักอ่านจากกลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิด และการจัดลานสนทนาสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code