ห้าม ‘ป้ายเหลือง’ กินเหล้าขับรถสงกรานต์

ออกกฏเข้ม ฝ่าฝืนฟันไม่เลี้ยง!!

 

 ห้าม ‘ป้ายเหลือง’ กินเหล้าขับรถสงกรานต์

           น.พ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด สถิติสงกรานต์ปี 2551 คนไทยเสียชีวิต 368 ราย บาดเจ็บ 4,803 คน

 

           แม้ว่ารัฐบาลจะมีมติให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ตามปกติ แต่มูลนิธิเมาไม่ขับก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงสงกรานต์ไว้ 2 แนวทางคือ ร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยว งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ 13 เม.ย. เป็นเวลา 1 วัน เพื่อร่วมไถ่ชีวิตคนไทย แม้ว่ากฎหมายห้ามขายจะไม่มีออกมาบังคับใช้ และผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยผู้ขับขี่รถสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

 

           โดยร่วมกับกระทรวงคมนาคม จัดโครงการรถสาธารณะปลอดภัย แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ให้กับผู้ขับขี่รถ บ.ข.ส. และ ขสมก.โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถสาธารณะเป็นบุคคลที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการขับขี่รถที่สูงกว่าคนทั่วไป

 

          น.พ.แท้จริง กล่าวว่า ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10 – 16 เม.ย.นี้ กระทรวงคมนาคมได้ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สมาคมประกันวินาศภัย และกลุ่มผู้ประกอบการรถขนส่งดำเนินโครงการรถสาธารณะปลอดภัย แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

 

           โดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญให้ผู้ขับขี่รถสาธารณะโดยกำหนดบทลงโทษอย่างหนักสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน หากมีการตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายจะถูกไล่ออก ให้ออก ตัดเงินเดือน หรือสั่งพักงานทันที แม้ตามกฎหมายจะลงโทษไม่ได้แต่ทางวินัยถือว่ามีความผิดสำเร็จแล้ว โดยหลังสงกรานต์จะผลักดันให้ออกเป็นประกาศกฎกระทรวงคมนาคมต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

update 07-04-52

Shares:
QR Code :
QR Code