ห้องเรียนเรื่องผัก

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ห้องเรียนเรื่องผัก thaihealth


ที่นี่มีวิชาเรียนที่ว่าด้วย "เรื่องผัก" 


ที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ที่นี่มีวิชาเรียนที่ว่าด้วย "เรื่องผัก" เหตุที่มีวิชานี้ก็เนื่องจากคุณครูในโรงเรียนพบปัญหาว่า เด็กๆ กว่าร้อยละ 30 ของโรงเรียนไม่ชอบกินผัก ดังนั้น หลักสูตรห้องเรียนเรื่องผักจึงเกิดขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในหลากหลายวิธี โดยการนำวิชาเรียนมาบูรณาการกับการเกษตร เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปลูกผักไว้กินเองและยังพัฒนาเป็นรายได้เสริม


"หลังจากสร้างความตระหนักให้เด็กแล้ว เราจะพยายามให้เขาซึมซับ โดยเราบูรณาการในหลายวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิชาสุขศึกษาที่ดูแลในเรื่องสุขภาพ และวิชาการงานการเกษตรเพื่อไม่ให้เด็กเขาเบื่อ และเราพบว่าเด็กชอบวาดภาพ คุณครูก็ให้วาดภาพผักที่เขาชอบ จากนั้นก็จะให้เด็กไปสืบค้นชื่อภาษาอังกฤษและค้นหาสรรพคุณของผัก" คุณครูประพิษ นาจะรวย ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เล่าให้ฟังถึงรูปแบบที่พยายามกระตุ้นให้เด็กๆ หันมากินผัก ซึ่งต้องมีการบูรณาการความรู้ที่หลากหลาย ด้วยเพราะอยากเห็นเด็กๆ ในโรงเรียนรู้จักการปลูกและบริโภคผัก เพื่อพวกเขาจะได้มีสุขภาวะที่ดีในทุกๆ มิติ

Shares:
QR Code :
QR Code