ห้วยบง ตำบลต้นแบบงานศพปลอดเหล้า

ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประกาศตัวเป็นตำบลต้นแบบงานศพปลอดเหล้า ในงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เพื่อสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และถวายเป็นพระราชกุศล 

ห้วยบง ตำบลต้นแบบงานศพปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง นายวีระ สากูล รวมถึงข้าราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลห้วยบง ได้แสดงออกถึงการจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ นายวีระ ได้ใช้โอกาสนี้ประกาศให้ตำบลห้วยบงเป็นตำบลต้นแบบงานศพปลอดเหล้า พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลเลิกเหล้าตลอดชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำบลที่น่ายกย่อง

ห้วยบง ตำบลต้นแบบงานศพปลอดเหล้า

“ตำบลห้วยบงได้มีการจัดงานศพปลอดเหล้ามาเป็นระยะเวลาปีกว่าๆ โดยการเริ่มต้นการประชาคมหมู่บ้านต่างๆ มีหมู่บ้านที่นำร่องอยู่ 4 หมู่บ้าน และจนถึงปัจจุบันตำบลห้วยบงได้ขยายพื้นที่งานศพปลอดเหล้าไปทุกหมู่บ้าน ตลอดและทั้งตำบล ถือว่างานศพจะต้องปลอดเหล้า และยังได้มีการเก็บข้อมูลงานศพที่ผ่านมาสามารถลดค่าใช้จ่ายจากที่ที่จะต้องซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ทุกคนในตำบลรู้สึกเป็นเรื่องที่ดี และควรมีการขยายผลไปยังงานบุญประเพณีต่าง ๆ ของตำบลด้วย” นายวีระ กล่าว

นายคมสันต์ อิงชัยภูมิ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ได้ให้การสนับสนุนในการที่จะผลักดันให้พื้นที่ของตำบลห้วยบง เป็นพื้นที่สีขาว ที่มีงานบุญประเพณีที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป

เรื่อง: คมสันต์ อิงชัยภูมิ
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code