ห่วงเด็กไทยเรียนยิ่งตกต่ำ โดยเฉพาะภาษาไทย

จี้สถาบันครอบครัว-ครูแก้ด่วน

ห่วงเด็กไทยเรียนยิ่งตกต่ำ โดยเฉพาะภาษาไทย 

          นายอำพน กิตติอำพน เลขาะการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ภาวะสังคมไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 51 สศช.ยังเป็นห่วงเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย เพราะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอ-เน็ท ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐารน พบว่าในระดับชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาไม่ถึง 50% โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ยเพียง 36.58% น้อยกว่าวิชาอื่นๆ ขณะที่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ 50 คะแนนเพียง 9.8% เท่านั้น ส่วนคะแนนโอ-เน็ทของเด็กชั้นม.6 ในวิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ำมาก หรือมีความรู้เพียง 1 ใน 3 ของความรู้ทั้งหมด จึงต้องให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพของครูและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง อบต. อบจ.ต่างๆ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือครอบครัวต้องให้ความสำคัญกับเด็ก

 

          นอกจากนี้ ยังพบว่าในไตมาสแรกของปี 51 คนไทยยังมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง เพราะปัญหายาเสพติดทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นถึง 49.4% หรือจับกุมได้ 46,240 ราย ซึ่งเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น 38.4% และยังพบว่าเด็กและเยาวชนได้กระทำผิดซ้ำเพิ่มขึ้นจาก 12.3% ของคดีที่จับกุมทั้งหมดเป็น 14% ในไตรมาสแรกของปี 51.

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update 10-06-51

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code