‘หัวใจตื่นรู้’How To ของการปลุกหัวใจให้ตื่นรู้

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ภาพโดย สสส.


'หัวใจตื่นรู้'How To ของการปลุกหัวใจให้ตื่นรู้ thaihealth


"การกลับมาใคร่ครวญในตัวเองจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้แข็งแรงจากภายใน มองเห็นคุณค่าตัวเองจากความเป็นจริง ไม่ใช่เปรียบเทียบกับสิ่งที่สังคมต้องการ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่และคนร่วมสมัยอยู่ในยุคนี้ได้อย่างมีความสุข เช่นเดียวกับการทำงานของ สสส.  ที่ส่งเสริมให้คนไทยเห็นความสำคัญ ของการมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย ใจ ปัญญา และสังคม"


เป็นการอธิบายถึงแรงบันดาลใจสำคัญของ ธรากร กมลเปรมปิยะกุล หรือ พี่พงศ์ พิธีกรชื่อดังและเจ้าของ ผลงานชุด "หัวใจตื่นรู้" ท่ามกลางเสวนา Book's Talk และมินิเวิร์กชอปกิจกรรม "ตื่นรู้…เติบโต" หนทางการเรียนรู้เพื่อการเติบโตจากภายในจิตใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดจากหนังสือ "หัวใจตื่นรู้" ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ SOOK  Publishing ภายใต้การดำเนินงาน ของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยังสะท้อนถึงสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้ "หัวใจตื่นรู้" หนังสือกึ่ง How To ที่หวังจะให้ผู้อ่านได้กลับมาสำรวจตนเอง กลับเข้ามารู้จักและจัดการความรู้สึกแท้จริงของตนเอง ยอมรับและเข้าใจความจริงของธรรมชาติชีวิต สร้างแรงบันดาลใจให้ค้นหาความหมายของชีวิตและสร้างความเข้าใจในการตื่นรู้สู่ความสุขที่แท้จริง ผ่าน 4 บทใหญ่จาก 7 ลำดับขั้นตอน เพื่อให้ผู้อ่านได้สำรวจว่าตนเองกำลังหลงอยู่ในระดับใดและจะยกระดับจิตใจได้อย่างไร


'หัวใจตื่นรู้'How To ของการปลุกหัวใจให้ตื่นรู้ thaihealth


ซึ่งยังเป็นหนังสือเล่มที่ 3 ภายใต้โครงการ New Heart New World เป็นโครงการที่ต้องการสร้างชุดการสื่อสารว่ามนุษย์เราสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมได้จากการปรับความคิดภายในจิตใจภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. หนังสือเล่มแรก คือ 'โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง' เล่มที่ 2 คือ 'ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น' เป็นการเล่าผ่านประสบการณ์จริงของผู้สร้างแรงบันดาลใจกว่า 50 คน เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจการค้นพบทางจิตวิญญาณได้ง่าย เป็นการปลุกให้ตื่นทางความคิดเพื่อให้รู้เท่าทันต่อสภาวะจิตทางอารมณ์ซึ่งจะเป็นต้นทางของการเพิ่มความสุขลดความทุกข์ให้ตัวเอง เช่น ทุกครั้งที่เราต้องเผชิญหน้ากับคนที่เราไม่ชอบ ในคนส่วนใหญ่อาจจะ เฝ้ามองจับผิดการกระทำของอีกฝ่าย  แต่หากเป็นคนที่รู้เท่าทันจิตใจก็จะกลับมามองความรู้สึกของตัวเอง พยายามอ่านตัวเอง ให้ออก เพื่อให้รู้ว่านั่นคือหนังสือการเรียนรู้ชีวิตจริงอีกหนึ่งบท


'หัวใจตื่นรู้'How To ของการปลุกหัวใจให้ตื่นรู้ thaihealth


โดยหัวใจตื่นรู้จะเล่าเรื่องตั้งแต่ขั้นของ การไม่รู้ พบจุดเปลี่ยน เริ่มตั้งคำถาม แสวงหาคำตอบ ลงมือปฏิบัติ ไปจนถึงเห็นความจริง เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งความพิเศษของการจัดพิมพ์ ครั้งนี้คือได้ความกรุณาจากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล (พระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน) และ ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ (ผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารจิตอาสา) เป็นที่ปรึกษา และผู้สร้างแรงบันดาลใจอีก 15 ท่านมาเขียนคำนิยม เช่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ คุณพศิน อินทรวงศ์ คุณขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร และ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นต้น


'หัวใจตื่นรู้'How To ของการปลุกหัวใจให้ตื่นรู้ thaihealth


หนึ่งความเห็นจาก ธนัญธร เปรมชื่นใจ วิทยากรผู้ทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงด้านในเพื่อการอยู่ร่วมอย่างมีคุณภาพ และ ความหมายทำงานด้านการเยียวยา ฟื้นฟูจิตใจและพลังชีวิต กล่าวว่า ในแต่ละวันทุก ๆ คนต่างมีจุดเปลี่ยนเล็ก ๆ ทั้งจากความสุข ความทุกข์ ความล้มเหลว ความท้อแท้  เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มีเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด สิ่งสำคัญของการก้าวผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ คือการกลับมารู้ใจตนเองรู้ความคิดความรู้สึก ณ ขณะนั้น บางคนอาจจะใช้การอ่านหนังสือเพื่อเป็นไกด์ไลน์เหมือนกับการดูแผนที่นำทาง บางคนอาจเรียนรู้ผ่านการเขียนบันทึก เพื่อให้มีเวลา สำรวจตัวเอง สะท้อนความรู้สึกบันทึกเรื่องราวการเรียนรู้ตนเองและผู้คนรอบข้างผ่าน การเขียน เมื่อได้กลับมาอ่านก็เป็นเหมือนได้กระตุ้นเตือนตัวเอง ซึ่งในวันหนึ่งอาจจะ เป็นประโยชน์กับผู้อื่นที่ได้มาอ่าน


'หัวใจตื่นรู้'How To ของการปลุกหัวใจให้ตื่นรู้ thaihealth


ด้านภัทราพร พันธุเดช ที่มาไกลจาก จ.ชลบุรี ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า โดยส่วนตัวเคยร่วมกิจกรรมที่สอนให้กลับมารู้จักตัวเอง กับพี่พงศ์ ธรากร  ก่อนแล้ว และได้กลับไปสำรวจตัวเอง ค้นหาว่าอะไรเป็นสาเหตุของความทุกข์ที่ตนเผชิญอยู่ จึงทำได้ให้เรียนรู้การเปลี่ยนโฟกัส จากเดิมที่อาจจะรอคอย ให้คนอื่นเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกใจเรา  ก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง ไม่โทษคนอื่น ไม่เอาแต่จับผิด ความจริงแล้วความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นหากตัวเราเอง ไม่อนุญาตหรือไม่เปิดประตูต้อนรับ อย่างมีคนเดินเหยียบเท้าเรา ถ้าเราเอาแต่คาดหวังว่าเขาจะต้องขอโทษ หรือคิดว่าทำไมเขาเดินไม่มองทาง  ก็เท่ากับทำให้จิตเกิดความทุกข์  เกิดอารมณ์ขุ่นมัว แต่หากไม่ไปยึดติด ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็จะผ่านไป


สำหรับใครที่พลาดกิจกรรม Book's Talk ครั้งที่ 1 นี้ไป สามารถติดตามกิจกรรมครั้งถัดไปได้ทุกวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 23431500 กด 2, 08 1731 8270 (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์), Line ID : thaihealth_center, @SOOK, https://www.facebook.com/sookcenter

Shares:
QR Code :
QR Code