หวั่นบ.น้ำเมาแฝงโฆษณาขายเหล้าผ่านออนไลน์

หวั่น บ.น้ำเมาแฝงโฆษณาขายเหล้าผ่านโลกออนไลน์

หวั่นบ.น้ำเมาแฝงโฆษณาขายเหล้าผ่านโลกออนไลน์

ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม เครือข่ายนักวิชาการเพื่อเฝ้าระวังปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ช่วงเข้าพรรษาประชาชนที่ดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะละเว้นอบายมุขสิ่งมึนเมาตลอด 3 เดือน จึงทำให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มียอดขายลดลง ไม่เป็นไปตามเป้า ดังนั้น สิ่งที่ธุรกิจเหล่านี้จะทำได้ คือหาวิธีปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย สำหรับกลยุทธ์ที่มาแรงและสามารถจูงใจนักดื่มมากขึ้นเรียกว่า การตลาดแบบเงาพราย โดยมี 3 เทคนิค คือ 1.การแฝงไปในกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (csr) ด้วยการเชื่อมโยงกับกิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น กิจกรรมช่วยสถาบันการศึกษา ชุมชม สังคมสิ่งแวดล้อม

ดร.นิษฐา กล่าวว่า เทคนิคที่ 2 คือการจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับร้านค้าสถานบันเทิงและผับบาร์ โดยผ่านเว็บไซต์ยอดนิยม เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ในการทำโปรโมชั่น ลดแลก แจก แถม เพื่อที่จะผลักดันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่มือของลูกค้า และยังส่งผลให้ร้านค้าสั่งสินค้าแบบต่อเนื่องและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และ 3.จัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับสื่อมวลชน เช่น กิจกรรมลีโอทริปไปกับสาวลีโอ เพื่อให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่เรื่องราวและภาพของสินค้า

นายพิริยะ ทองสอน เลขาธิการมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน กล่าวว่า ยอดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจเหล่านี้ คือ สร้างการจดจำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงเยาวชนมากขึ้น โดยทำการตลาดผ่าน social network เช่น การแจกบัตรคอนเสิร์ตโดยให้คนเข้าไปกด like ใน เฟซบุ๊ค ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 30 ที่ระบุว่า ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็น การแสดง การชิงโชค การชิงรางวัล การแจก แถม หากละเมิดมีความผิดจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code