‘หวัด2009’ ยังอยู่ 4 กลุ่มเสี่ยงป่วยรีบพบแพทย์

 

ขณะนี้เชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ยังมีอยู่ในประเทศ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มที่ต้องระมัดระวัง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการไข้หวัดใหญ่ต้องรีบพบแพทย์ทันที

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวม ทั้งไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและไข้หวัดใหญ่2009 อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจจับสัญญาณโรคที่จะกลับมาใหม่ได้ทัน คาดว่าปีนี้จะน้อยกว่าปี 2553 ส่วนหนึ่งเกิดจากกำลังจะเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักระบาดวิทยารายงานพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งหมด 1,981 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อหวัด2009 ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 55 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่จังหวัดนราธิวาส มีโรคประจำตัวคือเบาหวานทั้ง 2 ราย และจนถึงวันนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ยังมีอยู่ในประเทศ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มที่ต้องระมัดระวัง หากมีอาการไข้หวัดใหญ่ต้องรีบพบแพทย์ทันที ขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่งมียาต้านไวรัสรักษาอยู่แล้ว

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ