หลีกเลี่ยงบริโภคเนื้อสัตว์เจ็บป่วย

ที่มา : เว็บไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


หลีกเลี่ยงบริโภคเนื้อสัตว์เจ็บป่วย thaihealth


แฟ้มภาพ


“กรมควบคุมโรค” เตือนไม่ควรนำเนื้อสัตว์ที่ป่วยตายมาบริโภค อาจมีผลกระทบต่อร่างกาย


นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีเกิดโรคระบาดมีควายล้มตายเป็นจำนวนมากที่จังหวัดสระแก้วนั้น เบื้องต้นสันนิษฐานว่าควายที่ตายเกิดจากโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย หรือโรคคอบวม โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการนำซากสัตว์ไปฝังกลบ รวมถึงคัดแยกสัตว์ที่เจ็บป่วยออกมาจากสัตว์ปกติ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณคอกควายทั้งหมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแล้ว  ส่วนอีกเหตุการณ์ที่พบวัวควายล้มป่วยและตายด้วยโรคพยาธิในเลือดในจังหวัดเชียงรายนั้น ขณะนี้ ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ออกปฏิบัติการคัดกรอง ฉีดยากำจัดพยาธิในเลือด รักษา ป้องกัน ให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่ และในขณะนี้สามารถควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าวให้อยู่ในวงจำกัด และไม่พบสัตว์ป่วยตายเพิ่ม


นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สัตว์เลี้ยงมีภูมิต้านทานโรคต่ำลง จึงเกิดการล้มป่วยได้ง่าย โดยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย หรือโรคคอบวม เป็นโรคในสัตว์ที่ไม่ติดต่อสู่คนและไม่ก่อโรคในคน เชื้อนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ ในเวลาปกติสัตว์จะไม่แสดงอาการป่วยแต่เมื่อมีภาวะทำให้เครียด เช่น ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว สัตว์จะแสดงอาการป่วยและขับเชื้อออกมาผ่านการขับถ่าย ปนเปื้อนในอาหารและน้ำ และเมื่อสัตว์อื่นมาสัมผัสเชื้อจะทำให้ป่วยและเกิดการแพร่กระจายของโรค สำหรับโรคพยาธิในเลือด ทำให้สัตว์มีอาการซึม ไม่กินอาหาร เยื่อเมือกซีด ไข้สูง อ่อนแรง และอาจตายอย่างเฉียบพลัน เนื่องจากภาวะโลหิตจางขั้นรุนแรง ซึ่งมีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะของโรค เช่น เห็บ เหลือบ แมลงวันคอก และยุง เป็นต้น


ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่วยหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่วย รวมถึงฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค ทั้งนี้ เมื่อมีการระบาดของโรคต้องรีบรายงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที หากประชาชนพบสัตว์ป่วยผิดปกติ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้มาตรวจสอบโดยเร็ว และควรทำการตรวจสัตว์บริเวณใกล้เคียงด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดด้วย และหากพบสัตว์ป่วยตายด้วยโรคขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อกำจัดหรือทำลายซากสัตว์ป่วย เช่น ขุดหลุมฝังกลบหรือเผาทำลาย ซึ่งการทำลายที่ไม่ถูกวิธีและไม่ทันท่วงทีจะทำให้เชื้อแพร่กระจายและเกิดการระบาดของโรคได้


ที่สำคัญไม่ควรนำซากสัตว์ที่ป่วยตายไปขายหรือบริโภคโดยเด็ดขาด เพราะเป็นการทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างรวดเร็ว และผู้ที่บริโภคซากสัตว์ที่ป่วยตายก็อาจได้รับผลกระทบจากยาปฏิชีวนะที่ตกค้างจากเนื้อสัตว์ที่ป่วยตาย โดยเฉพาะในช่วงนี้การบริโภคเนื้อวัวควาย ขอให้ประชาชนปรุงสุกก่อนบริโภคทุกครั้ง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

Shares:
QR Code :
QR Code