หยุดพฤติกรรม ทำร้ายไต

ที่มา : เครือข่ายลดบริโภคเค็ม


หยุดพฤติกรรม ทำร้ายไต thaihealth


เเฟ้มภาพ


โรคไต เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่บริเวณไตที่พบมาก คือ โรคไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรังจากโรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบจากโรคเเอลเอสอี โรคถุงน้ำดีที่ไต เเละโรคนิ่ว


พฤติกรรมที่ส่งผลร้ายต่อไต


1.ทานเค็มจัด


2.กลั้นปัสสาวะบ่อย


3.ทานหวานจัด


4.ทานยาเเก้ปวดมาก


5.ดื่มน้ำน้อย


6.ทานโปรตีนมากไป


วิธีป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต


1.ลดอาหารเค็ม หลีกเลี่ยงการเติมเครื่องปรุง


2.เลิกสูบบุหรี่ งดดื่มเเอลกอฮอล์


3.หลีกเลี่ยงการซื้อยาเเก้ปวดหรือยาชุดรับประทานเอง


4.ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ วันละ 6-8 แก้ว


5.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที


6.หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน


7.ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี


8.ผู้ป่วยโรคเรื้องรัง ควรควบคุมความดันให้อยู่ที่ 180/30 มม.ปรอท และคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ต่ำกว่า 130 มก./ดล.

Shares:
QR Code :
QR Code