หมอห่วงเด็กขอนแก่นกินไม่สมวัยอ้วนฉุ

 

ขอนแก่นกำลังประสบปัญหาเด็กแรกเกิดถึงอายุ 14 ปีมีภาวะโภชนาการด้านอ้วน ผอมและเตี้ย หรือมีภาวะโภชนาการไม่สมวัย ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาในอนาคตไม่ว่าจะทางด้านสติปัญญาและปัญหาสังคมต่อไป แฉเหตุติดขนมกรุบกรอบ

น.พ.ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ รักษาราชการแทนผอ.ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่นเปิดเผยว่า ขอนแก่นกำลังประสบปัญหาเด็กแรกเกิดถึงอายุ 14 ปีมีภาวะโภชนาการด้านอ้วน ผอมและเตี้ย หรือมีภาวะโภชนาการไม่สมวัย ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาในอนาคตไม่ว่าจะทางด้านสติปัญญาและปัญหาสังคมต่อไป ที่ผ่านมามีคุณแม่จำนวนไม่น้อยขาดความรู้ในการเลี้ยงดูลูกและให้อาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ รวมทั้งเด็กมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโภชนาการไม่พึงประสงค์

จากการสำรวจพบว่าเด็กอายุแรกเกิดถึง 1 ขวบ ร้อยละ 38.89 และเด็กอายุ 1-6 ขวบ ร้อยละ59.45 ดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เด็กอายุ 1-6 ขวบ กินขนมกรุบกรอบเป็นประจำร้อยละ 76.5 และเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา ร้อยละ 56.65 มีการดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานเป็นประจำ และมากกว่าร้อยละ 59.66 กินขนมกรุบกรอบและขนมหวาน

น.พ.ประสิทธิ์กล่าวต่อว่า ขอนแก่นเป็น 1 ใน 9 จังหวัดของประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีอ.สง่า ดามาพงษ์ เป็นผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบและกลไกให้ท้องถิ่นและชุมชนมีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานโภชนาการในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 14 ปี ให้มีการเจริญเติบโตและโภชนาการสมวัย ดำเนินการนำร่องใน 8 อำเภอ 24 อปท. 25 โรงเรียน และ 24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดยศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่นและภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินงาน ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 3 แล้วการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะการผลักดันแผนงานโภชนาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code