“หมอประเวศ” เสนอแก้วิกฤติชาติ

สร้างพลังศึกษา-ชูชุมชนเข้มแข็ง

 

 “หมอประเวศ” เสนอแก้วิกฤติชาติ

          วันที่ 28 เม.ย. ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สร้างพลังการศึกษา พาชาติออกจากวิกฤต” ว่า ประเทศไทยเกิดวิกฤตทุกด้าน เกิดความแตกแยกจนทำให้หลายคนเกือบตาย ไม่ว่านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตร ส่วน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ก็อยู่อย่างตายทั้งเป็น องคมนตรีและสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกจาบจ้วง ถือเป็นวิกฤตสุดๆ

 

          ทางออกของปัญหาต้องไม่ใช้กำลัง หากใครใช้ความรุนแรง ฝ่ายนั้นจะแพ้ ต้องใช้ปัญญาแก้ สร้างพลังการศึกษาเพื่อพาชาติออกจากวิกฤต โดยเปลี่ยนแนวคิดที่เคารพความรู้ในตำราเพราะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีเกียรติ ดูถูกคนที่เรียนน้อยกว่า มาเป็นการเคารพความรู้ในตัวตนที่ยังขาดในสังคมไทยจนทำให้เกิดระบบชนชั้น คนที่จนกว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีศักดิ์ศรี เป็นที่มาของระบอบประชาธิปไตย

 

          นพ.ประเวศกล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องคิดเชิงระบบมากขึ้น ทำวิจัยหาวิธีสร้างความเป็นธรรมในสังคมเพื่อต่อสู้กับนักการเมืองที่เข้ามาใช้อำนาจในทางที่ผิด ตนหารือกับคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เสนอนายกฯ ประกาศให้มีทศวรรษแห่งความเข้มแข็งของชุมชน ทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง จะทำให้สังคมไทยฝ่าวิกฤตได้ใน 10 ปี สังคมต้องส่งเสริมให้คนใช้เหตุผล คนในสังคมต้องเข้ามาช่วยสร้างมาตรฐานและจริยธรรมที่ดีของนักการเมือง โดยติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของคนเหล่านี้

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update 29-04-52

Shares:
QR Code :
QR Code