หนุนเยาวชนชาวเลรู้รักชาติพันธุ์วิถีชีวิต

มูลนิธิชุมชนไทร่วมกับ สสส. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนชาวเล ปลูกฝังเยาวชนชาวเลรุ่นใหม่หันมาสนใจปัญหาของตนเอง พร้อมเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตในอดีตที่เรียบง่าย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์

หนุนเยาวชนชาวเลรู้รักชาติพันธุ์วิถีชีวิต

นายสนชัย ฤทธิชัย ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนชาวเล จ.ภูเก็ต มูลนิธิชุมชนไท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า มูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับ สสส. และเครือข่ายนักวิชาการ ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวเลในพื้นที่อันดามัน พบปัญหาดังนี้ 1.ปัญหาการประกอบอาชีพชาวเลไม่สามารถประกอบอาชีพประมงได้เหมือนเดิม โดยเฉพาะบริเวณน้ำตื้นเนื่องจากการประกาศเขตอนุรักษ์ รวมถึงการพัฒนาของโรงแรมต่างๆ 2.ปัญหาการศึกษา หลักสูตรการศึกษายังไม่เข้าสถึงกลุ่มชาวเล ส่งผลให้ไม่มีความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ 3.ปัญหาสถานะบุคคล มีชาวเลเป็นจำนวนไม่มีบัตรประชาชน 4.ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย มีการออกโฉนดทับชุมชนชาวเล และ 5.ปัญหาเรื่องประเพณีวัฒนธรรม และพิธีกรรม

หนุนเยาวชนชาวเลรู้รักชาติพันธุ์วิถีชีวิต หนุนเยาวชนชาวเลรู้รักชาติพันธุ์วิถีชีวิต

นายสนชัย กล่าวต่อว่า กระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชาวเลที่ผ่านมา มีการพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับ สื่อสาธารณะสนใจวิถีชีวิตชาวเล โดยเฉพาะองค์กรต่างๆ อย่าง มูลนิธิชุมชนไท และสสส. จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ในการสร้างเยาวชนชาวเลรุ่นใหม่ ให้หันมาสนใจปัญหาของตนเอง ที่สำคัญยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆ เอาไว้โดยนำกิจกรรมต่างๆ เข้าไปให้เด็กและเยาวชนชาวเลได้เรียนรู้ เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเรียนรู้ภาษาชาวเล กิจกรรมเก็บขยะพัฒนาชุมชนเรียนรู้การแสดงชาวเล ลองเง็ง กาหยง เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังส่งเสริมให้เยาวชนรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะให้ทำหน้าที่สืบค้นประวัติศาสตร์ เรื่องราวต่างๆ ด้วยตนเอง ทำให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตในอดีตที่มีวิถีเรียบง่าย ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์

“การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นยังไม่บรรลุผลอย่างถาวร ที่สำคัญชาวเลส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ อ่านหนังสือไม่ออก ดังนั้นการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ เข้าใจในชาติพันธุ์เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งผลักดัน ทั้งนี้ผมจะผลักดันโครงการนี้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะนี้มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 คนแล้ว” ผู้ประสานงานโครงการ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ