หนุนสร้างเครือข่ายผู้นำต้านภัยคุกคามสุขภาวะเยาวชน

 หนุนสร้างเครือข่ายผู้นำต้านภัยคุกคามสุขภาวะเยาวชน

เครือข่ายหมออนามัย จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ สถานศึกษา 9 แห่ง จัดโครงการ “สร้างเครือข่ายผู้นำนักเรียนต้านภัยคุกคามสุขภาพ” ขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพเชิงสังคมให้แก่เยาวชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงการป้องก้นและแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพวัยรุ่นให้แก่แกนนำนักเรียน

นายสมิทธิ์ สาสะเดาะห์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำนักเรียนต้านภัยคุกคามสุขภาพ เปิดเผยว่า จังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี และนิคมอุตสาหกรรม 304 อ.ศรีมหาโพธิ หลังจากก่อตั้งได้ไม่ถึง 20 ปี พื้นที่ดั้งเดิมที่เป็นสังคมเกษตรกรรมอันเรียบง่าย กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่แฝงไว้ด้วยภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ

หนุนสร้างเครือข่ายผู้นำต้านภัยคุกคามสุขภาวะเยาวชน หนุนสร้างเครือข่ายผู้นำต้านภัยคุกคามสุขภาวะเยาวชน

ด้วยเหตุนี้เครือข่ายหมออนามัย จ.ปราจีนบุรี จึงได้ร่วมกับ สถานศึกษา 9 แห่ง ที่ตั้งอยู่รอบเขตอุตสาหกรรม ทั้ง 2 แห่ง จัดทำโครงการ “สร้างเครือข่ายผู้นำนักเรียนต้านภัยคุกคามสุขภาพ” ขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพเชิงสังคมให้แก่เยาวชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงการป้องก้นและแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพวัยรุ่นให้แก่แกนนำนักเรียน แล้วให้แกนนำได้สร้างเครือข่ายเพื่อถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังเพื่อนๆ ในโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เมื่อมีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม แรงงานจากถิ่นอื่นที่มีความหลากหลายด้านฐานะก็จะหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพ จากนั้นบรรดาอาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และสถานบันเทิงก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเติบโตของสังคมเมืองและความเจริญทางวัตถุที่ก้าวกระโดดกลายเป็นอิทธิพลที่ทำให้คนท้องถิ่นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองอย่างรวดเร็ว สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเยาวชนที่เติบโตอยู่ในชุมชนใกล้เขตอุตสาหกรรมจะตกอยู่ในความเสี่ยง 3 ประเด็น คือ อุบัติเหตุ ยาเสพติด โรคและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการชี้ให้เด็กรู้ถึงจุดจบและผลกระทบของภัยคุกคาม สุขภาพดังกล่าวจะส่งผลให้เด็กเกิดภูมิคุ้มกันเชิงสังคมขึ้นในจิตใจ มีสติรู้เท่าทันภัยและปัญหาต่างๆ แม้จะไม่อาจชี้ชัดได้ว่าคนในสังคมนั้นเป็นเช่นไร แต่อย่างน้อยเขาจะรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองให้รอดพ้นจากภัยคุกคาม และสุขภาพต่างๆ ได้” นายสมิทธิ์ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ