ส่ง ‘กำลังใจ’ สร้าง ‘คนหัวใจหิน’

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ส่ง 'กำลังใจ' สร้าง 'คนหัวใจหิน' thaihealth


"ปลุกพลังมด ชวน ช่วย เชียร์" ให้นักดื่มงดเหล้าได้ครบพรรษา ตลอด 3 เดือน เป็นแนวคิดรณรงค์งดเหล้าช่วงเข้าพรรษาปี 2561 เพื่อชวนให้คนทุกภาคส่วนร่วมส่งกำลังใจไปยังนักดื่ม ที่ตั้งใจงดเหล้าให้สำเร็จ สำหรับกิจกรรม รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้


กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่ายงดเหล้า ได้มี แนวคิดในการชวนให้ประชาชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยการส่งกำลังใจให้คนที่ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษา ไม่ว่าจะเป็นกำลังใจจากลูก สามี ภรรยา พ่อแม่ เพื่อนในห้องเรียน เพื่อนที่ทำงาน เพื่อนร่วมชุมชน หรือแม้กระทั่งแกนนำจากภาคส่วนต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อการสร้างคนเลิกเหล้าได้ครบทั้งพรรษา ตลอด 3 เดือน ซึ่งเขาเรียกคนพวกนี้ว่า "คนหัวใจหิน"


ส่ง 'กำลังใจ' สร้าง 'คนหัวใจหิน' thaihealth


เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวถึงการรณรงค์งดเหล้าว่า เทศกาลเข้าพรรษา ถือเป็นเวลาทองของการรณรงค์งดเหล้าอย่างแท้จริง เพราะตั้งแต่มีทุนวัฒนธรรมทางศาสนา สสส. ที่ขับเคลื่อนงานงดเหล้าอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดเครือข่ายงดเหล้าในทุกจังหวัดของประเทศไทยขึ้นอย่างมากมาย สำหรับปีนี้ถือว่าก้าวไปอีกขั้น เพราะทางเครือข่ายร่วมกับ สสส. ได้ขยายการทำงานรณรงค์ไปยังนายอำเภอ โดยเชิญชวน 155 นายอำเภอจาก 69 จังหวัด ภายใต้ชุมชนคนสู้เหล้ามาร่วมเป็นนักรณรงค์ด้วย มีการปรับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้เอื้อต่อการลด ละ เลิก นำไปสู่การสร้างกติกาชุมชน งดขายเหล้าในพื้นที่ในช่วงเทศกาล เน้นการจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆ ที่ปลอดเหล้าปลอดอบายมุข และจากการดำเนินงานสร้างนายอำเภอนักรณรงค์ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ทำให้เกิด นายอำเภอที่น่ายกย่องกว่า 300 คน จากทุกพื้นที่ เนื่องจากกำลังใจที่ส่งไปถึงคนที่ดื่มเหล้า ถือเป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนคนเลิกเหล้าจนประสบความสำเร็จ เพราะคนรอบข้างและชุมชนมีบทบาทสำคัญในการ ชวน ช่วย เชียร์ ให้นักดื่มตระหนักได้มากขึ้น จึงเป็นโอกาสดีกับคนที่ไม่ดื่มที่จะมีส่วนร่วมในการส่งกำลังใจและสนับสนุนให้กับนักดื่ม เพราะการเลิกเหล้าทำให้สุขภาพร่างกาย ดีขึ้น พักตับตับก็ได้ฟื้นฟู ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องลงขวดเหล้าเปลี่ยนเป็นซื้อของเล่น ของใช้ในบ้าน หรืออุปกรณ์การเรียนให้ลูกได้เพิ่มขึ้น สุขภาพจิตใจก็ดีขึ้น รวมถึงลดปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาครอบครัว ทำให้มีความสุขมากขึ้น


ส่ง 'กำลังใจ' สร้าง 'คนหัวใจหิน' thaihealth


นายธวัชชัย กุศล รองหัวหน้าศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413 เล่าถึงแนวทางการให้คำปรึกษาผ่านสายด่วนว่า ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา มีส่วนช่วยทำให้ ผู้ดื่มเข้าสู่ระบบบริการบำบัดสุราได้มากขึ้น ทำให้หยุดดื่มได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องปลอดภัยจากคำแนะนำของนักจิตวิทยาจาก รพ.พระมงกุฎเกล้า เพราะคนที่ดื่มเหล้า มานานหลายปี สมองจะเสพติดสุราหรือที่เรียกว่าโรคติดสุราเรื้อรัง ซึ่งคนที่เป็นโรคนี้หากต่อต้านหรือพยายามไม่ดื่มก็จะรู้สึกทรมานและมีอาการถอน เช่น กระสับ กระส่าย ใจสั่น มือสั่น เหงื่อแตก และต้องการดื่มในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้มีความสุขเท่าเดิม ความทรมานจากอาการถอนนี้เองที่เป็นสิ่งที่ทำให้นักดื่มหลายๆ คนไม่สามารถเลิกได้ ดังนั้นการลดปริมาณการดื่มไปจนถึงหยุดดื่มอย่างจริงจังร่วมกับการบำบัดทางการแพทย์จึงเป็นวิธีที่จะทำให้สมองฟื้นตัวจากอาการเสพติดสุรา โดยบอกเคล็ดลับให้ฟังในช่วงแรกควรกินอาหารให้เพียงพอ จิบน้ำหวานบ่อยๆ เลี่ยงอาหารมัน กินวิตามิน B1-6-12 ชดเชยครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร นอนหลับให้เพียงพอ พยายามไม่เครียด หากิจกรรมที่ให้ความสุขใจทดแทน เลี่ยงการอยู่ในสถานการณ์ที่เอื้อให้อยากดื่ม ปฏิเสธเมื่อมีคนชวนดื่ม หากสูบบุหรี่ด้วยควรควบคุมไม่ให้สูบเพิ่มขึ้น และบอกกับทุกคนว่ากำลังเลิกสุรา ช่วยเป็นกำลังใจให้ สำหรับวิธีการดื่มให้น้อยลง คือ ดื่มพร้อมอาหาร ดื่มน้ำเปล่าดับกระหาย ดื่มน้ำเปล่าสลับบ้างเวลาที่ดื่ม หรือเปลี่ยนไปดื่มเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ต่ำ เลี่ยงหรือจำกัดเวลาเมื่อต้องสังสรรค์กับเพื่อนที่ดื่มจัด ที่สำคัญหากถูกกดดันจากการชวนดื่มให้ปฏิเสธไปว่า หมอสั่งให้ดื่มน้อยลง หรือ หมอห้าม


ส่ง 'กำลังใจ' สร้าง 'คนหัวใจหิน' thaihealth


"กิจกรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา" ที่ผ่านมา ทำให้เราเห็นสถิติที่มีคนโทร.เข้ามาขอคำปรึกษากับสายด่วนศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413 ในช่วง 3 เดือน เข้าพรรษาเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากปกติ ที่มีคนโทร.เข้ามาเพียงเดือนละ 1,000 คน ต้องขอบคุณ สสส. ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยรณรงค์ เผยแพร่ ศูนย์ให้เป็นที่รู้จักและได้ช่วยเหลือให้หลายๆ ครอบครัวได้ตระหนักถึงพิษภัยสุรามากขึ้น และจากการขับเคลื่อนเรื่องงดเหล้าที่ผ่านมา เราพบข้อมูลที่สำคัญว่า ผู้ชายที่เลิกเหล้าได้ ส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะภรรยา แต่เป็นเพราะลูก ด้วยความกลัวว่าจะอยู่ไม่ถึงวันที่เห็นลูกเรียนจบใส่ครุยรับปริญญา บวช หรือแต่งงานมีครอบครัว"

Shares:
QR Code :
QR Code