“สุขเสมอกัน” (วิรัช วนิชยากรชัย)

ที่มา : ปันสุข 2 โดยศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace Center) สนับสนุนโดยสสส.


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


“สุขเสมอกัน” (วิรัช วนิชยากรชัย) thaihealth


ความสุขในการทำงานที่เอาเซียพรีซีซั่นมีหลายประการด้วยกัน ประการแรก คือ ที่นี่เหมือนบ้านหลังที่สองของดิฉัน เป็นบ้านที่มีเพื่อนมากมาย และเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุข เนื่องจากทุกคนเป็นกันเอง มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน รวมถึงผู้บริหารซึ่งให้ความเป็นกันเองเสมอ


ประการถัดมาคือ บริษัทฯ ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และผ่อนคลายจากงานอันเคร่งเครียด และความเมื่อยล้า


ดิฉันประทับใจกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดให้พนักงานหลายกิจกรรม เช่น การไปปลูกป่าชายเลน แม้จะเหนื่อยกายแต่ก็มีพลังใจที่ได้ช่วยเหลือกัน คนอื่นค่อย ๆ  จมลงไปในโคลน อีกคนก็ช่วยกันฉุดชึ้นมา การปฏิบัติธรรมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดิฉันเข้าร่วม มีการทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติ ทำให้เกิดความสงบและสุขใจ ซึ่งทำให้จิตของเราโล่ง ไม่ฟุ่งซ่าน เมื่อก่อนดิฉันไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมแบบนี้เท่าไหร่ จึงดีใจที่เมื่อมาทำงานที่นี่แล้วมีโอกาสได้ทำกิจกรรมเช่นนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันเกิดของพนักงาน กิจกกรมวันพ่อวันแม่ ให้พนักงานส่งรูปพ่อแม่มาติดที่บอร์ด และเขียนจดหมายถึงท่าน ดิฉันเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกวินัย “ภูมิใจไทยเกินร้อย” ซึ่งทำให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของเพื่อนร่วมงาน


โดยสรุปแล้วปัจจัยที่ทำให้ดิฉันทำงานอยู่ที่นี่อย่างมีความสุข คือ สถานที่ทำงานดี พนักงานทุกคนดี ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ ไม่รังเกียจว่าดิฉันเป็นเพียงแค่แม่บ้าน และให้ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทเท่าเทียมกับพนักงานคนอื่น ๆ  

Shares:
QR Code :
QR Code