สำรวจพบร้านค้าใช้น้ำมันตกมาตรฐานร้อยละ 5

“จุรินทร์” เตือนร้านค้าอย่านำน้ำมันทอดซ้ำเกิน 2 ครั้ง มาใช้ เนื่องจากมีอันตราย เผยผลการตรวจในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบน้ำมันทอดซ้ำ ตกมาตรฐานร้อยละ 5 ชี้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5 หมื่นบาท ฐานจำหน่ายอาหารไม่ได้มาตรฐาน‏

 
 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนำน้ำมันทอดซ้ำมาใช้ ว่า เนื่องจากขณะนี้น้ำมันปาล์มราคาสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเกรงว่าผู้จำหน่ายอาหารจะนำน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารแล้วไปใช้ทอดซ้ำหลายครั้ง จะเป็นอันตรายกับผู้บริโภค เพราะการนำน้ำมันมาทอดซ้ำหลายครั้ง จะมีสารโพลาร์เป็นซึ่งเป็นสารที่เกิดขึ้นระหว่างการทอดอาหาร มีฤทธิ์ต่อการกลายพันธุ์ คือ ทำให้เซลล์ดี กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้
นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า จากการสุ่มตรวจตัวอย่างน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ในร้านขายอาหารในปี 2553 จำนวนทั้งหมด 4,397 ตัวอย่าง พบมีสารโพลาร์เกิน 294 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.69 ของตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด ในช่วงวันที่ 1-14 มกราคม 2554 ได้ตรวจน้ำมันทอดซ้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 494 ตัวอย่าง พบน้ำมันทอดซ้ำไม่ได้มาตรฐานร้อยละ 5.06 เช่น น้ำมันทอดลูกชิ้น จากตรวจ 58 ตัวอย่าง พบตกมาตรฐาน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.18 น้ำมันทอดไก่ตรวจ 108 ตัวอย่าง ตกมาตรฐาน 5 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 4.63 น้ำมันทอดปลาตรวจ 41 ตัวอย่าง พบตกมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.44 เป็นต้น
 
การสุ่มตรวจตัวอย่างน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ในร้านขายอาหารจำนวนทั้งหมด 4,397 ตัวอย่าง
 
การสุ่มตรวจตัวอย่างน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ในร้านขายอาหารจำนวนทั้งหมด 4,397 ตัวอย่าง
 
ประเภทของอาหารที่ใช้น้ำมันทอดเสื่อมคุณภาพ
 
การสุ่มตรวจตัวอย่างน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ในร้านขายอาหารจำนวนทั้งหมด 4,397 ตัวอย่าง
 
นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปอีกว่า ผู้ที่จำหน่ายอาหาร ถ้าใช้น้ำมันทอดซ้ำเกิน 2 ครั้ง มีสารโพลาร์เกินมาตรฐาน จะมีความผิดฐานจำหน่ายอาหารไม่ได้มาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท โดยมาตรฐานน้ำมันทอดซ้ำ จะมีสารโพลาร์ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อน้ำหนักน้ำมันที่ใช้ ซึ่งที่ผ่านมาหากพบทำผิดครั้งแรกจะทำการตักเตือน แต่หากพบทำผิดซ้ำจะดำเนินการปรับทันที
       
สำหรับการนำน้ำมันมาใช้ทอดอาหารซ้ำ ไม่ควรใช้เกิน 2 ครั้ง หลังจากใช้ทอดครั้งแรกแล้ว จะต้องกรองกากทิ้งก่อน จึงจะสามารถนำน้ำมันมาใช้ทอดครั้งที่ 2 ได้ และควรทิ้งทันที เพราะจะมีสารโพลาร์สูงเกินมาตรฐาน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยอาหารประเภททอด ถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้น้ำมันสัตว์ เช่น น้ำมันหมู น้ำมันวัว เนื่องจากมีโคเลสเตอรอลสูงมาก สำหรับอาหารประเภทผัด ควรใช้น้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะกอก น้ำมันข้าวโพด หรือน้ำมันดอกคำฝอย ก็ได้ นายจุรินทร์ กล่าว
 
 
 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ
Shares:
QR Code :
QR Code