สำรวจจิตใจ ให้รู้เท่าทันอารมณ์

          “อารมณ์ขันเป็นสิ่งดีในชีวิต เพราะช่วยเราคลายจากมุมมองที่เคร่งเครียด คลายจากแรงกดดันต่างๆ และยังอาจช่วยให้เราได้เห็นแง่มุมใหม่ๆ ที่ไม่เคยมองมาก่อน ช่วยให้เรายิ้มได้กับชีวิต” 


/data/content/25425/cms/e_achijrsxz179.jpg


          มุมมองจาก “นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล” นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต และผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงสังคมปัจจุบันที่มีเรื่องให้เครียดอยู่มากมายรอบตัว ดังนั้น “อารมณ์ขัน” จึงเป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องการ


          “ในบางครั้งเราอาจใช้อารมณ์ขันกลบเกลื่อนอารมณ์ที่แท้จริง กลบเกลื่อนเรื่องทุกข์ใจ หากทำเป็นประจำ โดยไม่ให้เวลากับการเผชิญปัญหาของชีวิต ก็อาจกลับกลายเป็นการปล่อยปัญหาให้หมักหมมในจิตใจ เป็นเหมือนดินพอกหางหมู ทำให้ภายในใจเต็มไปด้วยปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข” 


          นายแพทย์ประเวชเล่าต่อว่า คนธรรมดาทั่วไปจะไม่เปิดเผยอารมณ์ที่แท้จริงให้คนทั่วไปได้รับรู้ อาจเปิดเผยเพียงคนใกล้ชิดไม่กี่คน ยิ่งหากเป็นดารา บุคคลสาธารณะ หรือดาวตลก ยิ่งจำเป็นต้องปิดบังอารมณ์ส่วนตัวไว้ เพื่อแสดงบทบาทตามสิ่งที่สังคมคาดหวัง สิ่งที่เรามองเห็นจากภายนอก ของบุคคลสาธารณะ ดารา ดาวตลก จึงอาจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขา


          เช่นเดียวกันกับคนทั่วไป ที่เราพบเห็นอยู่เป็นประจำ ก็อาจไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาให้เราได้รับรู้ คนไทยเรา มีคำว่า “หน้าชื่น อกตรม” ก็เป็นการสื่อความหมายในแง่นี้  คือ เราจะมองคนจากสีหน้า ดูอารมณ์ที่เขาแสดงออกในที่สาธารณะแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ละคน อาจเก็บเรื่องต่างๆ ไว้กับตัวเอง ไม่ได้เปิดเผย เราจึงได้รับรู้ข่าวบุคคลสาธารณะ ดารา ดาวตลก มีอารมณ์และพฤติรรมที่เราคาดไม่ถึง  เพราะเราไม่ได้รู้จักโลกส่วนตัวที่แท้จริงของเขา และหากเขาเจ็บป่วยด้วยปัญหาทางจิตใจ ก็มักจะไม่เปิดเผยให้สังคมได้รับรู้กัน


/data/content/25425/cms/e_acegtwxy2346.jpg


          “มีคนถามว่า ดาวตลกมีปัญหาซึมเศร้า และการฆ่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดาหรือไม่  เรื่องนี้ยังอาจตอบได้ยาก เพราะเรามีแนวโน้มจะให้ความสนใจกับข่าวดาวตลกเป็นซึมเศร้าหรือ ฆ่าตัวตายมาก จึงจดจำได้มากกว่าเมื่อคนอื่นเขาเป็นกัน  แต่ต้องยอมรับว่า ดารา ดาวตลก บุคคลสาธารณะ ก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดา ย่อมมีสุข มีทุกข์ ในชีวิต และบุคคลเหล่านี้อาจต้องปิดบังเรื่องราวมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป จึงเป็นเรื่องน่าเห็นใจ” นายแพทย์ประเวชเล่า


          นอกจากนี้การใช้สุรา ยาเสพติด ในช่วงที่เครียด หรือมีอารมณ์เศร้า จะยิ่งทำให้อารมณ์แย่ลง ซึมเศร้าได้มากขึ้น หลายคนติดสุรา เพราะปัญหาซึมเศร้า หรือบางคนดื่มจัด ก็ทำให้ซึมเศร้าได้เช่นกัน


          เรื่องที่เกิดขึ้น จึงเป็นบทเรียนสอนใจ ให้เราได้หันมาดูอารมณ์ของตัวเอง เพื่อจะได้ใส่ใจตัวเองอย่างถูกต้อง


 


 


          เรื่องโดย ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code