สานพลังสร้างสังคมสุขภาวะ ด้วยนวัตกรรมชุมชน

เรื่องโดย ฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก เวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน”

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th

สานพลังสร้างสังคมสุขภาวะ ด้วยนวัตกรรมชุมชน thaihealth

สิ่งที่ใครหลายคนเคยคิดวาดฝันเอาไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนว่า สักวันหนึ่งอยากจะเห็นสังคมไทยเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ผู้คนมีความสุข ชุมชนมีความเข้มแข็ง มาวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจน และกำลังก้าวไปสู่การเป็นสังคมสุขภาวะยั่งยืน

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนร่วมกัน

“เราทุกคนกำลังอยู่ในโลกที่เปลี่ยนเร็ว ดังนั้น ก้าวต่อไปของชุมชนท้องถิ่นต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด และพัฒนาสร้างเครื่องมือสนับสนุนสุขภาวะชุมชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” เป็นความเห็นของ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส.

สานพลังสร้างสังคมสุขภาวะ ด้วยนวัตกรรมชุมชน thaihealth

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส. ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น โดยศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อทำให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนการสุขภาวะที่ดี โดยมีทิศทางและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 7+1 ได้แก่ การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความปลอดภัยทางท้องถนน กิจกรรมทางกาย สุขภาพจิต มลพิษจากสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่และปัจจัยเสี่ยงอื่น และความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

สานพลังสร้างสังคมสุขภาวะ ด้วยนวัตกรรมชุมชน thaihealth

ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวต่อว่า สำหรับการเดินทางสู่ทศวรรษที่ 3 ของการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนของ สสส. หรือการทำงานในเชิงพื้นที่ เรายังคงทำงานอย่างเข้มข้นร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่มีสมาชิกกว่า 3,000 ตำบลทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีเป้าหมายอยู่ 5 ประการ

1. รองรับชุมชนที่หลากหลาย ภูมิศาสตร์ระดับต่าง ๆ เมืองและชนบท ระบบปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม

2. หลากหลายทางเข้า จุดนำการเปลี่ยนแปลง สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง พร้อมมีกลไกสนับสนุนการทำงาน

3. ปรับตามสังคมที่เปลี่ยนแปลง คนรุ่นใหม่ วิถีชีวิตใหม่ และปัญหาสุขภาวะใหม่

4. ปรับตามเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ทั้งดิจิทัล และแบบออนไลน์

5. พิสูจน์สุขภาวะ ที่สร้างได้ สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา

สานพลังสร้างสังคมสุขภาวะ ด้วยนวัตกรรมชุมชน thaihealth

ด้าน นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 สสส. กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราต้องการจะผลักดันไปสู่นโยบายสาธารณะที่ทำกันได้ทั้งจังหวัด ทำกันได้ทั้งประเทศ ถึงแม้จะเป็นเพียงต้นแบบในระดับชุมชน แต่ถ้าเห็นความสำคัญ ก็จะนำไปสู่นโยบายเกี่ยวกับสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันต้องเปิดรับและปรับตัวเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมในการแก้ปัญหาด้วย

“ชุมชนท้องถิ่น ท้องที่ และเครือข่าย นับเป็นพลังที่สำคัญยิ่ง ในการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี เพื่อขับเคลื่อนไปสู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป” นายแพทย์พรเทพ กล่าว

สานพลังสร้างสังคมสุขภาวะ ด้วยนวัตกรรมชุมชน thaihealth

สอดคล้องกับ นางประภาศรี บุญวิเศษ ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สสส. กล่าวถึงนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นว่า สามารถนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดได้ เป็นสิ่งที่อยากให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพราะจะทำให้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และลดในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ

สานพลังสร้างสังคมสุขภาวะ ด้วยนวัตกรรมชุมชน thaihealth

“ชุมชนท้องถิ่นเป็นหน่วยของการพัฒนาที่จำเป็น นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนได้ทำเป็นการรวมกลุ่มขับเคลื่อนงานโดยใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ ซึ่งเกิดเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สสส. ยินดีให้การสนับสนุน โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” นางประภาศรี กล่าว

หากเปรียบสังคมสุขภาวะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ สสส. และภาคีเครือข่าย ได้ช่วยกันหว่านโปรยไว้ทั่วประเทศตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ในวันนี้เราคงได้เห็นถึงการเจริญเติบโตที่เข้มแข็ง มีรากที่หยั่งลึก และพร้อมที่จะผลิดอกออกผลในอนาคต ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีในการเดินหน้าสานพลัง เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ