สังคมไทยปลอดบุหรี่ มอบรางวัลศิลปิน

      /data/content/23391/cms/bcdghntx1279.jpg    เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่าย มอบรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชน เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

          หวังเป็นต้นแบบศิลปิน ดาราให้ประชาชนนำเป็นตัวอย่าง ย้ำสังคมไทยปัจจุบันกำลังเผชิญโรคที่มาจากบุหรี่ ระบุต่อปีมีผู้เสียชีวิตมากกว่า ห้าหมื่นรายต่อปี รัฐสูญเสียเงินในการรักษาพยาบาลสูงถึง สองแสนล้านบาทต่อปี

           ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2548 เป็นการร่วมมือกันของ 21 องค์กร โดยเล็งเห็นถึงปัญหาของพิษภัยจากบุหรี่ จึงมีเป้าหมายร่วมกันที่จะเป็นเครือข่ายที่มอบความรู้ให้กับประชาชน เพื่อให้สังคมไทยยุคใหม่ปลอดบุหรี่ ปลอดโรค ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมา เครือข่ายฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมได้เห็นถึงโทษของบุหรี่ตลอดมา อาทิ การฝึกอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ มากมาย

          ดังนั้น โครงการการมอบรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชน เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทางเครือข่ายฯได้ดำเนินการ และจัดติดต่อเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิลปิน ดาราและสื่อสารมวลชน เป็นกำลังใจและต้นแบบที่ดีต่อประชาชนในการเลิกบุหรี่ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย และเป็นที่รู้จักในวงกว้างสำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ ได้มอบรางวัลให้ศิลปิน ดารา สื่อมวลชน โดยรางวัลมีดังนี้

          • รางวัลศิลปินต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ คุณนพพล โกมารชุน

          • รางวัลบุคคลต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์

          • รางวัลผู้จัดละครปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณปรียานุช ปานประดับ

          • รางวัลดารายอดนิยมหญิง ปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณวรนุช ภิรมย์ภักดี

          • รางวัลดาราเจ้าบทบาทปลอดบุหรี่เด่น คุณน้ำผึ้ง ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์

          • รางวัลนักร้องขวัญใจมหาชนปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณศุภรุจ เตชะตานนท์  (รุจน์ เดอะสตาร์)

          • รางวัลนักแสดงตลกปลอดบุหรี่คุณสุดารัตน์ บุตรพรหม (ตุ๊กกี้)

          • รางวัลนางแบบปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณรัศมี ทองสิริไพรศรี (ลูกหมี)

          • รางวัลนักร้องไทยสากลชายปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ์)

          • รางวัลนักร้องไทยสากลหญิงปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณกุลมาศ ลิมปวุฒวรานนท์ (ขนมจีน)

          • รางวัลเยาวชนต้นแบบปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณจิระ ด่านบวรเกียรติ (ฟลุ๊ค)

          • รางวัลศิลปินเพลงเพื่อชีวิตปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณอิทธิพล วาทะวัฒนะ (อี๊ด ฟุตบาทFamily)

          • รางวัลศิลปินดาวรุ่งชายปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณมหัศจรรย์ มาตศรี

          • รางวัลศิลปินดาวรุ่งหญิงปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณอาทิตยภา สุชินโรจน์

          • รางวัลศิลปินลูกทุ่งเพื่อชีวิตชายปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณมานพ นางสวย (ไก่ วงกางเกง)

          • รางวัลศิลปินลูกทุ่งเพื่อชีวิตหญิงปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณนงผณี มหาดไทย (จ๊ะ อาร์สยาม)

          • รางวัลนักร้องลูกทุ่งปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณสร่างศัลย์ เรืองศรี (หนู มิเตอร์)

          • รางวัลนักแต่งเพลงปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณกำแหง เกรียงไกรธรณี

          • รางวัลโปรดิวเซอร์ปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณสวัสดิ์ชาญ วงศ์หนองเสียง

          • รางวัลศิลปินช่วยเหลือสังคมปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณวสันต์ ไชยวรศิลป์ (โจโจ้ โดมิแนนท์)

          • รางวัลผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล (บุ๊กโกะ)

          • รางวัลนักจัดรายการวิทยุปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร (นุ้ย)

          • รางวัลผู้สื่อข่าวปลอดบุหรี่ดีเด่น คุณนพขวัญ นาคนวล

          • รางวัลองค์กรสนับสนุนการรณรงค์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

         โดย จะมีพิธี มอบรางวัล ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. การมอบรางวัลดังกล่าวเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินผู้ไม่สูบบุหรี่ และมีบทบาทอัน/data/content/23391/cms/cfgnopqvwy89.jpgสำคัญในการช่วยรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ศิลปินที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นักแสดง นักร้อง นักจัดรายการวิทยุ

         ทั้งนี้ เกณฑ์การคัดเลือกศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชนเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ คัดเลือกจากผลงานดีเด่นในวงการบันเทิงแต่ละสาขาและเป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่หรือเคยสูบแต่เลิกแล้ว และเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชน

         ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวถึงสถานการณ์ผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทย ว่า ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่มากถึง สิบสามล้านคน เพิ่มขึ้นจาก สองปีที่แล้ว ห้าแสนคน โดยในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้สูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งการสูบบุหรี่นี้ก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย มีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มากถึงห้าหมื่นราย รวมถึงทำให้ภาครัฐต้องนำงบประมาณมาใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงถึงสองแสน ล้านบาท

         “การรณรงค์ให้คนในสังคมเห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ ถือเป็นพันธกิจหลักสำคัญอีกประการของเครือข่ายฯ ในการที่จะสร้างความรู้ให้กับประชาชน เป็นเครือข่ายที่สร้างความห่วงใยในชีวิตที่มีคุณภาพครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็ง ดังนั้น เครือข่ายฯ จึงหวังว่าการมอบรางวัลให้กับศิลปิน ดาราและสื่อสารมวลชนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้คนในสังคมได้รับรู้และนำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต เพื่อสังคมไทยเป็นสังคมยุคใหม่ที่ปลอดบุหรี่ ปลอดโรคต่อไป” ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าวในที่สุด

 

Shares:
QR Code :
QR Code