สังคมเสื่อม!! ค่าน้ำเมางานบุญ 32% – เข้าวัด 15%

เร่งรณรงค์คนไทยงดเหล้าช่วงเทศกาลทุกประเภท

 

 สังคมเสื่อม!! ค่าน้ำเมางานบุญ 32% – เข้าวัด 15%

          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรณ์ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วธ. ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาครัฐ เอกชน และประชาคมงดเหล้า 75 จังหวัดทั่วประเทศ ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนให้งานบุญประเพณีปลอดเหล้า รณรงค์ให้คนไทยงดเหล้าในเทศกาลงานบุญทุกประเภท โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนนี้

 

          นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. กล่าวว่า จากการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2551 พบว่างานบุญ และงานประเพณีทั่วประเทศกว่า 947 งาน อยู่ในภาวะเปื้อนน้ำเมา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

          จากตัวเลขเฉพาะค่าเหล้าในงานบวช และงานศพ เฉลี่ยงานละ 20,000 – 25,000 บาท ในการสำรวจงานปอยในภาคเหนือ 10 หมู่บ้าน พบค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเหล้า 32% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าอาหาร และเครื่องดื่มอื่นๆ 53% แต่ที่น่าตกใจ คือ มีเงินทำบุญเพียง 15% เท่านั้น ถือว่าค่าเหล้าสูงกว่างานบุญถึง 1 เท่าตัว

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update 05-03-52

Shares:
QR Code :
QR Code